logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Prog.kod: HAO1K 180 hp.

Välkommmen till programmet Kandidatprogram i arkeologi och Osteologi, 180 hp med studieort Visby!

För att du ska bli registrerad på programmet måste du registrera dig på den inledande kursen Arkeologi A, 30 hp. Mer information om  kursen hittar du på kursens hemsida här i studentportalen.

Mer information om programmet finns välkomstbrevet, som du hittar under rubriken Dokument i vänstra marginalen.

Varmt välkommen!
Gustaf Svedjemo/programansvarig
gustav.svedjemo@arkeologi.uu.se

Övergripande programinformation

Programet har en fast studiegång termin 1-4, termin 5 ges kurser men kan också innehålla praktik eller utlandsstudier efter den enskilde studentens intresse. Termin 6 väljer studenten huvudområde och skriver examensarbete om 15 hp.

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Kandidatprogram i arkeologi och osteologi enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

  • Följande kurser ges av institutionen:
    • Att tolka historiska landskap (GIS), 7,5 hp
    • Fältkartering och inventering, 7,5 hp
    • Arkeologi i dagens samhälle (myndigheter, lagstiftning m.m.), 7,5 hp
    • Fördjupad paleopatologi (i samarbete med Medicinsk humaniora), 7,5 hp

Termin 6