logotyp Studentportalen

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Prog.kod: TST2Y 300 hp.
Programmets anslagstavla
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07
Funderar du på utbytesstudier, ta chansen att bli inspirerad!
2020-01-27 15:31

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10