logotyp Studentportalen

Masterprogram i hållbar utveckling

Prog.kod: THU2M 120 hp.
Programmets anslagstavla
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07
Praktikstipendium
2015-02-06 16:45

Övergripande programinformation

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i hållbar utveckling enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

 • Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

  Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15 hp.
 • Energi, vatten och livsmedel, 15.0 hp
 • Praktik för en hållbar utveckling, 15.0 hp
 • ----------------------------------------------------------------------------------------
 • Läsår 2020/2021 (gäller studenter antagna höstterminen 2019)

  Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15/30 hp.
 • Energi, vatten och livsmedel, 15.0 hp
 • Praktik för en hållbar utveckling, 15.0 hp
 • Praktik för en hållbar utveckling, 30.0 hp

Termin 4