logotyp Student Portal

Bachelor's Programme in Earth Science

Prog.code: TGE1K 180 c.

Välkommen till programsidan för kandidatprogrammet i geovetenskap

Är du intresserad av att börja kandidatprogrammet i geovetenskap vid Uppsala universitet? Vi har samlat information om programmet, möjligheter under studierna och stöd i studierna i vänster meny. Om du har några frågor så går det naturligtvis bra att vända sig till studievägledare i geovetenskap.

Är du redan programstudent, så hittar du mer information om programmet, tips på intressanta events, blanketter och mycket mera. Vänligen logga in regelbundet på denna sida för att ta del av information som läggs upp.

The programme bulletin board
Nytt studiedokumentationssystem i höst - nya datum!
2018-09-11 12:33

Vecka 40 höstterminen 2018 kommer studiedokumentationssystemet Uppdok ersättas av nya Ladok. Det är ett nationellt system för studiedokumentation som kommer att införas vid nästan alla lärosäten i Sverige.

Under perioden 27 september till 8 oktober kommer det inte vara möjligt att lägga in ny information i något studieadministrativt system vid Uppsala universitet. Det är därför viktigt att du ser till att registrera dig i tid till kurser och program höstterminen 2018.

Studentportalen kommer under perioden ha begränsad funktionalitet. Du kommer under större delen av perioden kunna komma åt dina kurs- och programsidor med allt material och de funktioner som finns där men en del av perioden kommer Studentportalen vara helt stängd. Din institution/lärare kommer att vara informerade om och ta hänsyn till dessa begränsningar. Så snart de exakta datumen är fastställda kommer informationen att kompletteras.

Tentor kommer att ges som vanligt, men från den 26 september kan du inte se dina aktuella tentamensanmälningar eller din anonymitetskod på de tentor du är anmäld till.

 

Obs! Mellan 14 september och 11 oktober kommer du inte kunna ansöka om examen.

Utöver detta kommer det mesta att fungera som vanligt. Studentportalen är den fortsatta ingången för dig som student och du kommer att registrera dig och anmäla dig till tentor där precis som du gör nu.

Under perioden efter införandet kommer din institution ha en extra hög arbetsbelastning och en del arbete kommer att ha hopats. Vi hoppas därför att du kan ha förståelse för om saker tar något längre tid än vanligt.

Uppdaterad information finns här: http://www.uu.se/student/it-for-studenter/nya-ladok-infors-i-oktober-2018/

/Linda