logotyp Studentportalen

Masterprogram i biologi

Prog.kod: TBI2M 120 hp.
Programmets anslagstavla
Utnarm - Karriärmässa 5/11
2020-11-04 10:15
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07

Övergripande programinformation

Följande beteckningar används:
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i biologi enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4