logotyp Studentportalen

Masterprogram i samhällsvetenskap

Prog.kod: SSV2M 120 hp.

Samhällets komplexitet innebär att förklaring, förståelse, och analys måste ske utifrån flera specialiserade ämnesområden. Inom samhällsvetenskapen finns flera olika inriktningar som tillsammans kan belysa samhällets funktioner och utvecklingsprocesser. Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samt bredd genom studier i andra ämnen.

 

Programmets anslagstavla
Öppen föreläsning med Michèle Lamont 29/1
2020-01-15 13:10

Sociologiska institutionen arrangerar en föreläsning med Samhällsvetenskapliga fakultetens (Uppsala Universitet) hedersdoktor för 2020, Michèle Lamont. Föreläsningen äger rum 29 januari kl. 16:30-17:30 i Humanistiska teatern, Engelska parken. Efter föreläsningen blir det mingel med tilltugg för den som vill. 

Michèle Lamont är professor vid Harvard universitet och ordförande vid American Sociological Society. Titeln på föreläsningen är: Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in the American Society and Beyond (se abstract i slutet av mailen).

Vänligen anmäl ditt deltagande senast 21/1 via länken: https://doit.medfarm.uu.se/kurt15125

Föreläsningens abstrakt: With growing inequality, the American Dream, and its equivalents elsewhere in the world, is becoming less effective as a collective myth. Neoliberalism is leading the upper-middle class toward a mental health crisis while the working class and low-income groups do not have the resources needed to live the dream. It also generates a hardening of symbolic boundaries toward various groups, including ethno-racial communities. One possible way forward is broadening cultural inclusion by promoting new narratives of hope.