logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Masterprogram i samhällsvetenskap

Prog.kod: SSV2M 120 hp.

Samhällets komplexitet innebär att förklaring, förståelse, och analys måste ske utifrån flera specialiserade ämnesområden. Inom samhällsvetenskapen finns flera olika inriktningar som tillsammans kan belysa samhällets funktioner och utvecklingsprocesser. Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samt bredd genom studier i andra ämnen.