logotyp Studentportalen

Samhällsvetarprogram

Prog.kod: SSA1K 180 hp.
Programmets anslagstavla
Antagning och Registrering Ht19
2019-07-09 10:53

Information till antagna:

Antagna registrerar sig elektroniskt via www.studentportalen.uu.se via sitt konto eller enligt instruktioner, skickat via antagningsbeskedet.
Antagna MÅSTE registrera sig senast 190826 via studentportalen.uu.se för att behålla sin plats på programmet. Efter den 26 aug går platsen vidare till reserver. Registreringen öppnar rent tekniskt, när informationen är överförd från Antagning.se

För kännedom, så är schemat för Grundkurs dk1 här: https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/ri1277ZY0QYZ04Q5f07Y57Q35y16Z6g40x4060gQX.html 

Information till reserver:

Eventuell reservantagning till UU-P2250, SSA1K , Samhällsvetarprogram, 180.0hp, Uppsala universitet.
Om det är färre än 43 registrerade till UU-P2250, SSA1K, Samhällsvetarprogram, 180.0hp, den 27 augusti 2019, så startar reservantagningen.
Reserver kallas då via www.antagning.se
Reservantagningen pågår under tiden 27 aug till och med 7 sep, så fort antalet registrerade understiger 43st. Reservantagningen pågår med andra ord även under första terminsveckan, utifall det blir avhopp.
Observera att det inte finns något upprop att ”komma till”. Antagning, registrering och reservantagning sker digitalt.  

Kontaktinformation:
Namn: Studievägledningen Kulturgeografiska inst.
E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018-4712535
Adress: Ekonomikum, plan 4

Kursstart: 2019-09-02

Generell praktik á 30hp
2018-08-16 10:57

Programsamordnaren/studievägledningen vill meddela att det finns en generell praktikkurs á 30hp. Utgångsläget är att du som student finner din plats och handledare och får den godkänd av kulturgeografen. För att kunna göra praktik, måste du ha klarat av en C-uppsats samt ha 1 termin kvar av de 6 inom programmet.