logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Psykoterapeutprogrammet

Prog.kod: SPT2Y 90 hp.

Uppsala universitet centralt har ändrat sitt regelverk avseende studieuppehåll vilket föranleder ändrade regler även på institutionen för psykologi. Nyheten består främst av att vi inte kommer kunna bevilja studieuppehåll om vi inte kan garantera återkomst till programmet efter uppehållet. Detta gör att vi behöver sätta en tidigare gräns för hur sent studieuppehåll kan sökas så att vi hinner handlägga ärenden i tid. Tidsintervallet kommer att vara fem veckor före terminsstart, inför vårterminen 2017 innebär detta att ansökan ska vara inlämnad senast den 10 december.

 

Vi kommer under de närmaste veckorna presentera närmare information om ändringen i sin helhet samt uppdatera uppgifterna på institutionens hemsida. F n det viktigaste är att söka studieuppehåll inför VT-17 senast den 10 december. Frågor av mer akut karaktär besvaras av Monica Buhrman. 

 

 

 

Kurser som ingår i programmet

Programbeskrivning

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för personer som har ett annat människovårdande yrke som grund. Som psykoterapeut utreder du psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa.
 
Utbildningen ... [+]

Kontaktinformation

Studievägledare
E-post: studentservice@psyk.uu.se

Programansvarig Bengt Westling
E-post: bengt.westling@psyk.uu.se
Telefon: 070-831 42 07

Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet. För att se all information måste du vara registrerad och logga in.