logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Psykologprogrammet

Prog.kod: SPS2Y 300 hp.

Uppsala universitet centralt har ändrat sitt regelverk avseende studieuppehåll vilket föranleder ändrade regler även på institutionen för psykologi. Nyheten består främst av att vi inte kommer kunna bevilja studieuppehåll om vi inte kan garantera återkomst till programmet efter uppehållet. Detta gör att vi behöver sätta en tidigare gräns för hur sent studieuppehåll kan sökas så att vi hinner handlägga ärenden i tid. Tidsintervallet kommer att vara fem veckor före terminsstart, inför vårterminen 2017 innebär detta att ansökan ska vara inlämnad senast den 10 december.

 

Vi kommer under de närmaste veckorna presentera närmare information om ändringen i sin helhet samt uppdatera uppgifterna på institutionens hemsida. F n det viktigaste är att söka studieuppehåll inför VT-17 senast den 10 december. Frågor av mer akut karaktär besvaras av Monica Buhrman och Timo Hursti. 

 

 

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Psykologprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Programbeskrivning

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Inom Psykologprogrammet i Uppsala lär du dig att arbeta med människors psykiska hälsa och ... [+]

Kontaktinformation

Studievägledare
E-post: studentservice@psyk.uu.se

Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet. För att se all information måste du vara registrerad och logga in.