logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Prog.kod: SPA1K 180 hp.
Programmets anslagstavla
2017-06-16 12:57

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Se mer inforamtion på sidan www.uu.se/funktionsnedsattning