logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Prog.kod: SBV1K 180 hp.

Uppsala universitet centralt har ändrat sitt regelverk avseende studieuppehåll vilket föranleder ändrade regler även på institutionen för psykologi. Nyheten består främst av att vi inte kommer kunna bevilja studieuppehåll om vi inte kan garantera återkomst till programmet efter uppehållet. Detta gör att vi behöver sätta en tidigare gräns för hur sent studieuppehåll kan sökas så att vi hinner handlägga ärenden i tid. Tidsintervallet kommer att vara fem veckor före terminsstart, inför vårterminen 2017 innebär detta att ansökan ska vara inlämnad senast den 10 december.

 

Vi kommer under de närmaste veckorna presentera närmare information om ändringen i sin helhet samt uppdatera uppgifterna på institutionens hemsida. F n det viktigaste är att söka studieuppehåll inför VT-17 senast den 10 december. Frågor av mer akut karaktär besvaras av Monica Buhrman . 

 

 

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Beteendevetenskapligt kandidatprogram enligt den nuvarande studieplanen.

Programbeskrivning

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle – beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i ... [+]

Kontaktinformation

Studievägledare
E-post: studentservice@psyk.uu.se

Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet. För att se all information måste du vara registrerad och logga in.