logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.

Välkommen till läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.

The programme bulletin board
Omtentamina augusti 2019
2019-04-16 12:44

Termin 1

Energi- och näringsbalans

måndag 19 augusti

     

Termin 2

Tillväxt och degeneration

onsdag 21 augusti

 

Homeostas och endokrin reglering

måndag 26 augusti

     

Termin 3

Neurobiologi, homeostas och intervention

måndag 19 augusti

     

Termin 4

Attack och försvar

onsdag 20 augusti

 

Medicinsk mikrobiologi

tisdag 20 augusti

 

Integration 1

måndag 26 augusti

     

Termin 5

Klinisk medicin I

torsdag 22 augusti

 

Integration 2

måndag 19 augusti

     

Termin 6

Klinisk medicin II

torsdag 15 augusti

     

Termin 7

Klinisk medicin III

tisdag 20 augusti

     

Termin 8

Klinisk medicin IV

torsdag 22 augusti

     

Termin 9

Klinisk medicin V

måndag 19 augusti

tisdag 20 augusti

Kursen Attack och försvar (AoF) upphör.
2018-12-21 14:06

 

Kursen Attack och försvar (AoF, T4, Läkarprogrammet) upphör.

 

Från och med VT2019 ersätts kursen Attack och försvar (AoF) av två nya kurser:

1) Patologi och immunologi, 12 hp     (POI)

2) Medicinsk Mikrobiologi, 8 hp         (MM)

 

Extra tentamenstillfällen för AoF

Vi kommer att erbjuda tre (3) tentamenstillfällen för AoF under tre kommande terminer (preliminärt aug 2019, dec 2019 samt aug 2020).

Efter det kommer studenter som ej har godkänd sluttentamen på AoF, att överföras till de nya kursernas tentamina

 

Alternativ att tentera de nya kurserna istället för AoF

Det finns möjlighet för studenter som ej har godkänd tentamen AoF att från VT19 välja att tentera de två nya kurserna istället för AoF. Om student väljer detta alternativ måste en anmälan göras till kursledningarna för POI och MM.

 

För ytterligare information kontakta studievägledare Helena Ekbrink.

Utlysningar utbyten inför ht19
2018-10-03 17:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utlysningar gällande utbyten ht 2019 finns nu utlagda på Studentportalen,
sidan för utbyten och internationalisering. 

Sista ansökningsdag är 2018-10-28!

Vid frågor, kontakta Caroline Olofsson
caroline.olofsson@medsci.uu.se


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Global medcin, ny info och förtydligande
2018-03-02 12:03

Jag har fått i uppgift från kursledningen att meddela att alla som är intresserade av Global medicin, att kursen är möjlig att både göra i Sverige 5 veckor (nytt) eller 3 veckor i Sverige och 2 veckor utomlands (som tidigare).

 

Vänliga hälsningar

Helena

 

Hej!
Jag har fått meddelande från kursledaren på kursen Global medicin att det går bra att läsa kursen utan att åka utomlands. De som söker kursen och väljer att inte åka utomlands kommer istället att ha en fördjupning av ämnet med de som väljer att läsa de två veckorna hemma i Sverige.

Vänliga hälsningar

Helena

Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2018-09-14 14:55

Programkommittén för läkarprogrammet beslutade 161012 följande;

Beslut:
- att studenterna måste avanmäla sig till de valbara kurserna senast 15 november respektive 15 maj.
- att studenterna senast 15 november respektive 15  maj måste ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar kurs.

Kommer ni in med önskemål om byte, avanmälan eller tillgodoräknande därefter kommer det att avslås, förutsatt att det inte rör sjukdom odyl.