logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.

Välkommen till läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.

The programme bulletin board
Information om studieperiod utomlands
2018-03-15 22:31

Är du intresserad av att göra en studieperiod utomlands?

Då är du välkommen till ett Informationsmöte om utbytesmöjligheter inom läkarprogrammet

Program:

- Allmän översikt över läkarprogrammets utbytesmöjligheter
- Förtroendeperson Annika Esscher berättar om sitt uppdrag
- Studentrepresentanter berättar om sina erfarenheter av utbyten
- IFMSA-representanter berättar om sin verksamhet

 Tisdagen den 10/4 kl 16.30-18.00ca
 Robergsalen, ing 40, 4 tr, Akademiska sjukhuset

Kaffe/te och bulle serveras!
Välkommen!

Internationella kommittén vid läkarprogrammet

Omtentamina augusti 2018
2018-03-14 14:23

Termin 1

Energi- och näringsbalans

måndag 20 augusti

     

Termin 2

Tillväxt och degeneration

onsdag 22 augusti

 

Homeostas och endokrin reglering

måndag 27 augusti

     

Termin 3

Klinisk anatomi och rörelselära

fredag 24 augusti

 

Neurobiologi, homeostas och intervention

måndag 20 augusti

     

Termin 4

Attack och försvar

onsdag 22 augusti

 

Integration 1

måndag 27 augusti

     

Termin 5

Klinisk medicin I

tisdag 28 augusti

 

Integration 2

måndag 20 augusti

     

Termin 6

Klinisk medicin II

torsdag 23 augusti

     

Termin 7

Klinisk medicin III

tisdag 21 augusti

     

Termin 8

Klinisk medicin IV

torsdag 23 augusti

     

Termin 9

Klinisk medicin V

måndag 20 augusti

Utlysning av Minor Field Studies (MFS)
2018-03-12 09:30

Nästa utlysning av MFS kommer i maj. Ansökan kommer vara öppen mellan 7-15 maj. Alla dokument kommer att finnas tillgängliga tillsammans med uppdaterade ansökningsinstruktioner på www.uu.se/utlandsstudier från 11 april. I den ansökningsomgången kommer det vara möjligt att söka MFS både för höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

 Den 11 april har vi också planerat ett informationstillfälle om MFS och Erasmuspraktik (eftersom Erasmuspraktik kan användas på samma sätt som MFS fast i Europa).  I Humanistiska teatern klockan  14-16. Där kan studenterna träffa  karriärvägledare från Studie och Karriärvägledningen, 2 studenter som varit på MFS och 2 studenter som gjort Erasmuspraktik.

Vänliga hälsningar, 

Jonathan Schalk, Project Manager

Global medcin, ny info och förtydligande
2018-03-02 12:03

Jag har fått i uppgift från kursledningen att meddela att alla som är intresserade av Global medicin, att kursen är möjlig att både göra i Sverige 5 veckor (nytt) eller 3 veckor i Sverige och 2 veckor utomlands (som tidigare).

 

Vänliga hälsningar

Helena

 

Hej!
Jag har fått meddelande från kursledaren på kursen Global medicin att det går bra att läsa kursen utan att åka utomlands. De som söker kursen och väljer att inte åka utomlands kommer istället att ha en fördjupning av ämnet med de som väljer att läsa de två veckorna hemma i Sverige.

Vänliga hälsningar

Helena

Ansök om att bli mentor!
2017-09-07 10:32

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete.

Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor  

Valbar kurs - tillgodoräknande
2017-06-16 11:00

Från och med vårterminen 2018 kommer det inte att vara möjligt att använda sig av kursen Medicinens historia (3NR501) för att tillgodoräkna sig Valbar kurs.

Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2018-03-01 12:47

Programkommittén för läkarprogrammet beslutade 161012 följande;

Beslut:
- att studenterna måste avanmäla sig till de valbara kurserna senast 15 november respektive 15 maj.
- att studenterna senast 15 november respektive 15  maj måste ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar kurs.

Kommer ni in med önskemål om byte, avanmälan eller tillgodoräknande därefter kommer det att avslås, förutsatt att det inte rör sjukdom odyl.
 

Extrautlysning utbyte till Indien, Sydkorea och Peru!
2015-10-14 21:47
Observera extrautlysning av utbyten till Vellore, Indien, Chuncheon, Sydkorea och Lima, Peru, inför vt 2016!

Sista ansökningsdagen är 15-10-18!

Se också utlysningar inför ht16. Sista ansökningsdag är 15-11-01!

Se information och ansökningsblanketter på sidan för Utbyten och internationalisering!

Varmt välkommen med din ansökan!

Caroline Olofsson
Internationell koordinator vid läkarprogrammet
caroline.olofsson@medsci.uu.se
Nya besökstider studievägledningen på BMC
2013-09-24 11:07
Från 1 oktober kommer Studievägledningen att ha drop in måndag, tisdag och torsdag. Onsdag ffa bokade besök. Fredag stängt.

Agneta Bäfwe
Studievägledare
Dispensansökningar inför ht 2013
2013-05-15 08:57
För att få gå vidare till nästa termin får du endast ha en icke godkänd tentamen från närmast föregående termin. Alla obligatoriska moment ska vara godkända.

Om du är osäker på hur det går med inläsningen under sommaren bör du skicka in en ansökan om dispens redan nu, helst före 1 juni. Efter 13 augusti behandlar vi inte några dispensansökningar.

Blanketten finns under rubriken Generell programinformation under filareor och i mappen blanketter.

Agneta Bäfwe
Studievägledare
Information om diskriminering
2011-08-25 18:21
Klicka här för att få information om Uppsala Universitets policy mot diskriminering.
Läkarstudenters dokumentation i COSMIC
2011-08-03 15:51
Nya riktlinjer gäller för läkarkandidaters journalanteckningar i COSMIC.

För mer info, tryck här
Deadline för meddelande till berörda kursledningar
2011-03-22 11:42
Programkommittén har beslutat att studenter som avser att åka på utbyten utomlands ska meddela det till berörda kursledningar senast 15 november inför utbyten under vårterminen och 15 maj inför höstterminen - detta i syfte för att underlätta kursledningarnas planering för sina kurser.
Show more (11)
Show less
 

Programme description

Förebygga, lindra och läka – kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt ... [+]

Contact information

Studievägledning
Email: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telephone: 018-471 46 75

This page displays some information about the course/programme. To see all information you must be registered and logged in.