logotyp Studentportalen

Masterprogram i forensisk vetenskap

Prog.kod: MFV2M 120 hp.
Programmets anslagstavla
Welcome to the Medical Faculty as a Master student!
2018-09-03 13:49

Welcome to the Medical Faculty as a Master student!

 

Introduction and Information PT

September 3rd

 

14:15 Info Professional Training Course, obligatory; test; assignments etc

Presentation of Master programs in medicine and coordinators/administrators,

Master Program Committee Director Associate Prof Lena Åslund

 

14:45 Information about Uppsala University, The Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, The Medical Faculty, Vice Dean Medical Faculty Prof Matts Olovsson

 

15.15 Info Study Counsellor, Carina Carlsson

15.20 Paus

15.50 Info from MMC Medical Master Council (Master students representing all 10 Master programs at the faculty)

 

16:10 Info from Student Health (Studenthälsan)

 

16:25 Literature search at Uppsala University Emma-Lotta Säätelä

 

17.25 Introduction Student Portal, Assistant Prof Lina Thorvaldson

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i forensisk vetenskap enligt den nuvarande studieplanen.