logotyp Studentportalen

Barnmorskeprogrammet

Prog.kod: MBM2Y 90 hp.

Reserver kallas via mail, svar krävs inom 24 timmar. Reservantagning pågår till början av januari.

Kursinformation kommer finnas på resp kurs inom kort.

Termin 1 har 2-3 veckor med fysiska träffar/kurs. Ingen VFU (praktik) på termin 1.