logotyp Studentportalen

Språkvetarprogrammet

Prog.kod: HSV1K 180 hp.

Språkvetarprogrammet är ett kandidatprogram som omfattar tre års studier (sex terminer och 180 högskolepoäng). Programmet ges av Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. På Språkvetarprogrammet får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk, praktisk tillämpning av språken samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet. Programinformation finns även i den nya lärplattformen Studium.

Programstart vårterminen 2021

Måndagen 18 januari börjar din termin med upprop och programinformation kl. 09.15-11.00. På grund av pandemirestriktionerna sker detta online via mötesverktyget zoom på denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/67995333366

Ett välkomstbrev med mer information kommer att skickas till dig som är antagen och finns även här i Studentportalen om du loggar in.

Terminens första kurs heter Introduktion till modern språkvetenskap. Det är webbregistrering till denna kurs och du ska registrera dig på Studentportalen inom perioden 21/12 - 14/1. Kursstart kommer att framgå av schemat (se under LÄNKAR "Schema vt 21: Termin 1"). Det kommer eventuellt att vara gruppindelning i två grupper och du får veta vilken grupp du är i när du har registrerat dig. Terminens andra kurs heter Fonetik I och även till denna kurs ska du registrera dig på Studentportalen, registreringsperioden är 12/1 - 17/1. 

20/1 har du kursstart på Introduktion till modern språkvetenskap och 22 januari har du kursstart på Fonetik I. Terminens övriga två kurser börjar senare. På grund av pandemirestriktioner sker all undervisning online via zoom minst fram till 22 mars.

Under våren blir det ut över undervisningen ett antal träffar med besök från arbetslivet och en kurs- och praktikinformation 30/3 kl. 15.15-17.00. Allt kommer att ske online. Håll ett öga på anslagstavlan här i Studentportalen eller under "Samordnare Språkvetarprogrammet" på Facebook för tid och plats!

Programmets anslagstavla
Antagningsbesked interna programkurser
2014-12-17 15:17
Viktig information: presentationsteknik, professional writing, seminarier, praktik, mm
2014-12-11 11:09
Sista ansökningsdag till nästa termin idag (15/10)
2014-10-15 11:46
Epostlista Språkvetarprogrammet
2014-09-08 11:44
Välkomstbrev till nya studenter
2014-08-18 16:58
Schema SVP
2014-08-11 22:18
Examensceremoni 13/6
2014-05-07 09:01
Samtalsanalys börjar 2/4
2014-03-31 13:17
Språkmingel
2014-02-24 14:34