logotyp Studentportalen

Magisterprogram i klinisk farmaci

Prog.kod: FKF2N 60 hp.
Magisterprogram i klinisk farmaci

 

Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta landsting och inom olika typer av patientnära verksamhet.

Målet med utbildningen är att du ska kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning – framför allt för den enskilde patienten men även för samhället.

Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, 27 högskolepoäng (hp), praktik, 18 hp, och projektarbete, 15 hp. Teori varvas med verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelning under handledning av en erfaren klinisk farmaceut.

Programmet är uppbyggt av fyra kurser som delvis läses parallellt:

Examen

Programmet leder till en farmacie magister­examen (Master of Pharma­ceutical Science, 60 credits) med klinisk farmaci som huvudområde.

Antagning av behöriga sökande

Du ska tillsammans med din ansökan ladda upp dokumentation som visar din behörighet. Du ska också ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du vill läsa magisterprogrammet i klinisk farmaci.

Efter att ansökningstiden har gått ut görs en behörighetsbedömning av alla sökande baserat på den information som laddats upp vid ansökningstillfället. När behörighetsbedömningen är gjord blir du kontaktad med besked om din behörighet. Om du bedöms behörig får du information om att skicka in en meritsammanställning. Du blir också kallad till en webbaserad intervju.

Om antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av dina meriter och din motivation för ansökan. Den samlade bedömningen ligger också till grund för en rangordning som används för tilldelning av VFU-platser. Delarna som bedöms är följande: 

  1. Tidigare yrkesarbete inom klinisk farmaci
  2. Övriga meriter relevanta för klinisk farmaci (tex examensarbete)
  3. Övriga yrkesmeriter
  4. Motivation för ansökan till programmet
  5. Tidigare studieresultat på de behörighetsgivande kurserna

Mer om programmet i klinisk farmaci.

 

Kursansvariga:

Elisabet Nielsen och Maria Swartling är kursansvariga för programmet.
elisabet.nielsen@farmbio.uu.se
maria.swartling@farmbio.uu.se

 

Kursaministration:

klinfarm@farmbio.uu.se

 

 

 

 

Programmets anslagstavla
Omexaminationer för vårterminens kurser, augusti 2021
2021-06-03 18:10
Drop-in och bokade samtal sker via telefon fr o m 19 mars
2020-03-18 13:59
Ändrade drop-in tider från och med 21 november
2019-11-20 16:02
Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31