logotyp Studentportalen

Magisterprogram i klinisk farmaci

Prog.kod: FKF2N 60 hp.
Magisterprogram i klinisk farmaci

 

Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta landsting och inom olika typer av patientnära verksamhet.

Målet med utbildningen är att du ska kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning – framför allt för den enskilde patienten men även för samhället.

Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, 27 högskolepoäng (hp), praktik, 18 hp, och projektarbete, 15 hp. Teori varvas med verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelning under handledning av en erfaren klinisk farmaceut.

Programmet är uppbyggt av fyra kurser som delvis läses parallellt:

Examen

Programmet leder till en farmacie magister­examen (Master of Pharma­ceutical Science, 60 credits) med klinisk farmaci som huvudområde.

Mer om programmet i klinisk farmaci.

 

Kursansvariga:

Elisabet Nielsen och Maria Swartling är kursansvariga för programmet.
elisabet.nielsen@farmbio.uu.se
maria.swartling@farmbio.uu.se

 

Kursaministration:

klinfarm@farmbio.uu.se

 

 

 

 

Programmets anslagstavla
Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen: