logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Prog.kod: TME1Y 180 hp.

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

 • Programmet inrättas från och med ht 2018 och studieplanen för årskurs 2 (lå 2019/2020) och årskurs 3 (lå 2020/2021) är preliminär.

  Termin 3 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:
  Kvalitetsteknik 5 Hp
  Medicinsk mätteknik 5 Hp
  Elektronik 5 Hp
  Beräkningsvetenskap I 5 Hp
  Medicinsk fysik och teknik 10 Hp

  Termin 4 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:
  Programmeringsteknik I 5 Hp
  Styr- och reglerteknik 5 Hp
  Statistik för ingenjörer 5 Hp
  Automatiserings- och robotteknik 5 Hp
  Regelverk, patientsäkerhet och etik 5 Hp
  Medicinsk sensorteknik 5 Hp

  Termin 5 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:
  Medicinsk informatik 5 Hp
  Industriell ekonomi 5 Hp
  Implementering av medicinsk teknik 5 Hp
  Miljöteknik 5 Hp
  Verksamhetsförlagd utbildning 10 Hp

  Termin 6 ges preliminärt följande kurser:
  Elkraftteknik 5 Hp (obligatorisk)
  Additiv tillverkning 5 Hp (valbar)
  Projektarbete i medicinsk teknik 5 Hp (valbar)
  Industriell projektledning 5 Hp (valbar)
  Teknikbaserat entreprenörskap 5 Hp (valbar)
  Examensarbete i medicinsk teknik 15 Hp (obligatorisk)

  Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.
 • Period 3

 • Biologiskt basblock, 15 hp
 • Materialvetenskap för medicinsk teknik, 5 hp
 • Period 4

 • Biologiskt basblock, 15 hp
 • Materialvetenskap för medicinsk teknik, 5 hp
 • Mekanik HI, 5 hp
 • Elektriska mätmetoder, 5 hp