logotyp Studentportalen

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Prog.kod: THD2M 120 hp.

Övergripande programinformation

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i hållbar destinationsutveckling enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4