logotyp Studentportalen

Apotekarprogrammet

Prog.kod: FAO2Y 300 hp.

Studievägledarna når du via farmstudievagledning@uadm.uu.se.

 

Programmets anslagstavla
Information om minimässa och val inför VT21
2020-09-11 11:33
Inför VFU på apotek VT21
2020-09-07 00:00
Viktig information vid närvaro på BMC p.g.a. Corona!
2020-08-26 10:42
Information om telefontid och drop-in under HT20
2020-08-17 10:13
Drop-in och bokade samtal sker via telefon fr o m 19 mars
2020-03-18 13:59
Kurser i svenska för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk
2020-04-06 13:18
Information om drop-in från och med 3 februari
2020-01-30 09:04
Ändrade drop-in tider från och med 21 november
2019-11-20 16:02
Förtydligande kring behörighetskontroller termin 3-6
2019-10-30 14:00
Pluggstugor HT19
2019-10-23 08:18
Höstterminen 2019
2019-08-01 13:16
Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31
Inför VT20: information om VFU på termin 6
2019-03-18 09:10
Vårterminens sista pluggstuga
2019-04-04 10:25
 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Apotekarprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

  • Termin 8 omfattar valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp inom läkemedelsutveckling, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci.


     

Termin 9

  • År 5
    Det sista året på avancerad nivå ägnas åt fortsatt fördjupning i farmaceutisk vetenskap med fokus på läkemedelsanvändning, ett valbart självständigt arbete (fördjupningsprojekt, 30 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

    Fördjupningsprojekt

     

Termin 10