logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Apotekarprogrammet

Prog.kod: FAO2Y 300 hp.

Studievägledarna når du via farmstudievagledning@uadm.uu.se.

 

Programmets anslagstavla
Inför VFU på apotek VT20
2019-09-04 08:40

Ansökan till vårens VFU-kurser kommer att vara öppen 15 september – 1 oktober. Mer information hittar du på Studentportalens programsida för ditt program, under blocket ”Information och anmälan till nästa termin”, och terminen det gäller. Observera att respektive VFU-kurs har behörighetskrav som ska vara uppfyllda minst 1 vecka innan kursstarten för att kunna gå kursen.

Lisa Klein, placeringsansvarig VFU på apotek

Höstterminen 2019
2019-08-01 13:16

Nu välkomnar vi nyantagna studenter till höstens terminstart. För mer information, öppna sidan Nyantagna höstterminen 2019 (titta i menyn till vänster)!

Vi ses!

/Studievägledarna

Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen:

Ansök om farmaciutbyte för vårterminen 2020!
2019-05-28 15:12

Ansökan är öppen till och med den 22 september 2019. Mer information och ansökan finns på farmaceutiska fakultetens utbytessida.

Christina Ceder

 

 

Inför VT20: information om VFU på termin 6
2019-03-18 09:10

Nyfiken på hur det fungerar att få VFU-placering på apotek och annat kring VFU-kursen på termin 6? Läs här!

Lisa Klein, placeringsansvarig VFU

Vårterminens sista pluggstuga
2019-04-04 10:25

Farmacevtiska Studentkåren bjuder in till pluggstuga på Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16, den 3 juni klockan 16.00-18.00. Alla farmacistudenter är varmt välkomna, medlem som icke medlem. Här finns äldre studenter som kan hjälpa dig med dina studier och kaffe ingår.

Datum för alla pluggstugor publiceras i kalendern på Farmacevtiska studentkårens hemsida

Välkommen!

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Apotekarprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

  • Termin 8 omfattar valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp inom läkemedelsutveckling, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci.


     

Termin 9

  • År 5
    Det sista året på avancerad nivå ägnas åt fortsatt fördjupning i farmaceutisk vetenskap med fokus på läkemedelsanvändning, ett valbart självständigt arbete (fördjupningsprojekt, 30 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

    Fördjupningsprojekt

     

Termin 10