logotyp Studentportalen

Logopedprogrammet

Prog.kod: MLG2Y 240 hp.

 

Är du nyfiken på programmet? Se fliken till vänster för nyfikna och titta även gärna på länkarna. Följ gärna studenternas vardag på instagramkontot: http://www.instagram.com/uppsalalogopedstudenter

Är du programstudent? Logga in för att se fliken "för programstudenter" där du bland annat hittar översiktsschema kursutvärderingar, blanketter och information om barnobservationer, valbar kurs och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Två filmtips med våra lärare. Se filmerna "en podd om cancer" och "vad är dyslexi?" som finns bland länkarna till vänster med våra lärare Sofia Ögefeldt respektive Sofia Grunér.

Antagning till senare del av programmet. Om du tidigare har läst lingvistik och fonetik (och uppfyller berhörighetskraven) kan du ansöka direkt till programmet genom att mejla till logopedprogrammet@neuro.uu.se för att ställa dig i en intern kö. Antagning görs i mån av plats.

Fotografiet visar studierådets styrelse: Isa Ljungdahl (kassör), Kajsa Rudenfors (ordförande), Jessica Karlsson (vice ordförande) och Elina Allansson (sekreterare). Studierådet är mycket aktivt och har regelbundet möten som alla studenter är välkomna till där allt inom utbildningen diskuteras. Kajsa och Jessica har också ett tätt samarbete med programmets ledning.

Programmets anslagstavla
Information om registrering på Logopedprogrammet
2019-12-12 11:23

 

För att få börja studierna på Logopedprogrammet måste du registrera dig. Du måste registrera dig för att behålla din plats.

Registreringen öppnar 2019 – 12 – 20 och hålls öppen till 2020 – 01 -05

Registrering sker på programmets inledande kurs

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/student-course?uusp.portalpage=true&toolMode=studentUse&entityId=190752Ev. reservantagning görs av institutionen efter registreringsperiodens slut.

Du behöver studentkonto för att komma åt kursmaterial under kursens gång.

Skaffa dig ett studentkonto nu om du inte redan har det.

https://konto.weblogin.uu.se/

Tips! Om du saknar inloggning i Studentportalen kan du alltid söka på kursens namn eller anmälningskod via Studentportalens sökfunktion och på så sätt få information om hur du registrerar dig. Här finns också kontaktuppgifter till den institution som är ansvarig för kursen.Vid frågor kontakta

Gustav.innala@neuro.uu.se

018 471 41 22  

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Logopedprogrammet enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8