logotyp Studentportalen
Meny
Innehåll

Masterprogram i läkemedelsmodellering

Prog.kod: FPM2M 120 hp.

Undervisning sker på engelska inom detta program. 

Studievägledning: farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Programmets anslagstavla
16 september: Information om anmälan till termin 4, vårterminen 2020
2019-09-10 17:11

För dig som läser på termin 3 

Den 16 September är det en mässa i A7:1 med start kl 14. Då du kan träffa mig och representanter för de institutioner som erbjuder masterprojekt 30 hp. 

Välkomna!

Christina Ceder, som eventuellt kommer först kl. 15

Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen:

Ansök om farmaciutbyte för vårterminen 2020!
2019-05-28 15:12

Ansökan är öppen till och med den 22 september 2019. Mer information och ansökan finns på farmaceutiska fakultetens utbytessida.

Christina Ceder

 

 

 

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Masterprogram i läkemedelsmodellering enligt den nuvarande studieplanen.