logotyp Studentportalen

Masterprogram i utbildningssociologi

Prog.kod: UUS2M 120 hp.

Övergripande programinformation

Programmet omfattar minst fyra kurser i utbildningssociologi motsvarande 30 hp (varav minst en teoretiskt inriktad kurs, minst en metodkurs och minst en utbildningshistorisk kurs, alla om 7,5 hp), ett självständigt arbete om 30 hp, minst ytterligare en valbar metodkurs om 7,5 hp samt ett antal valbara kurser utom eller inom huvudområdet.Det självständiga arbetet om 30 hp skrivs under termin tre och fyra.