logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i matematik

Prog.kod: TMA1K 180 hp.
Programmets anslagstavla
Utnarm - Karriärmässa 5/11
2020-11-04 10:15
Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18
2020-03-17 16:07

Övergripande programinformation

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Kandidatprogram i matematik enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6