logotyp Studentportalen

Fysioterapeutprogrammet

Prog.kod: MFT1Y 180 hp.

Nu finns ett intyg över inställda kurser/del av kurs, som studerande som inte uppfyller kravet på studieresultat kan behöva skicka in till CSN. Sen under fliken dokument/Intyg till CSN.

Vänliga hälsningar

Marie Sandström

Studievägledare

Programmets anslagstavla
2020-08-03 10:40
Information om registrering på Fysioterapeutprogrammet
2020-08-04 16:05
Hälsning nya och gamla studenter på fysioterapeutprogrammet
2020-06-24 10:38
Hälsning och ny information till att fysioterapeutstudenter
2020-03-18 09:07
Information om registrering på Fysioterapeutprogrammet
2019-07-02 08:01