logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i miljövetenskap

Prog.kod: TMV1K 180 hp.

Övergripande programinformation

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Kandidatprogram i miljövetenskap enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

  • Termin 1 ges ej höstterminen 2021.

Termin 2

  • Termin 2 ges ej vårterminen 2022.

Termin 3

  • Termin 3 ges ej höstterminen 2021.

Termin 4

  • Termin 4 ges ej vårterminen 2022.

Termin 5

Termin 6