logotyp Studentportalen

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Prog.kod: TKV1K 180 hp.

Kurser som ingår i programmet

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring enligt den nuvarande studieplanen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6