logotyp Student Portal

Bachelor's Programme in Culture, Society and Ethnography

Prog.code: HSE1K 180 c.

Kultur, samhälle och etnografi är för dig som vill förstå människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Kultur- och samhällsanalys och etnografiska metoder är en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger dig därför viktiga kunskaper för en karriär inom till exempel integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, eller media och kommunikation.

The programme bulletin board
Programstart HT2020 måndagen 31 augusti kl.10:15
2020-08-25 09:58