logotyp Student Portal

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.

Välkommen till läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.

The programme bulletin board
Omtentamina augusti 2021
2021-02-03 00:00
Information från Uppsala kommun
2020-03-19 10:39
2020-03-17 16:50
Coronainformation
2020-03-17 12:19
Information om 6-åriga läkarprogrammet (360 hp)
2020-02-18 12:17
Kursen Attack och försvar (AoF) upphör.
2018-12-21 14:06
Utlysningar utbyten inför ht19
2018-10-03 17:12
Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2020-01-23 13:52