logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.

Välkommen till läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.

The programme bulletin board
Gruppbyten
2018-11-08 13:35

Sista datum att byta grupp på Akutsjukvård II och Allmänmedicin, termin 11 VT19, är den 16 december 2018. Endast byten mellan studenter kan godkännas. Information om gruppindelning finns under Övergripande information T11, Introduktion och gruppindelning. Meddela eventuella byten till Elena Johansson, elena.johansson@uadm.uu.se

Dispensansökan inför vt 2019
2018-11-07 15:18

För att gå vidare till nästa termin får du endast ha en tentamen och tre obligatoriska moment kvar från närmast föregående termin.

Om du har eller kommer att ha fler tentor eller obligatoriska moment som inte kommer att vara avklarade och det föreligger särskilda skäl till detta har du möjlighet att ansöka om dispens. Ansökan ska vara inkommen senast den 10 december 2018.

Ansökningsblanketten finns på programmets startsida under rubriken ”Programinformation, blanketter och riktlinjer”.


Elena Johansson

Programadministratör

Utlysningar utbyten inför ht19
2018-10-03 17:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utlysningar gällande utbyten ht 2019 finns nu utlagda på Studentportalen,
sidan för utbyten och internationalisering. 

Sista ansökningsdag är 2018-10-28!

Vid frågor, kontakta Caroline Olofsson
caroline.olofsson@medsci.uu.se


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minor Fields Studies
2018-09-06 12:32

Minor Field Studies (MFS) (https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Din fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling. Läs mer om de Globala Målen här.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum.

Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Internationella kansliet vid Studentavdelningen. I guiden nedan hittar du information om behörighet, ansökan, urval, praktiska förberedelser, värt att komma ihåg under MFS och slutligen rapportering.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till mobility@uu.se.

KOMMANDE ANSÖKNINGAR

23 september - 1 oktober 2018 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019. Ett fåtal stipendier finns kvar för studenter som kan avsluta före 15 januari 2019.
15-22 november 2018

Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019.

 7-15 maj 2019 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2020.

INFORMATIONSTRÄFF OM MINOR FIELD STUDIES OCH ERASMUSPRAKTIK.

12 september klockan 16.00-17.30
Engelska parken, Humanistiska teatern
Då får ni träffa Internationella kansliet och tidigare MFS- och Erasmuspraktikstudenter. Läs mer om eventet på universitetets Facebooksida för utlandsstudier.

Global medcin, ny info och förtydligande
2018-03-02 12:03

Jag har fått i uppgift från kursledningen att meddela att alla som är intresserade av Global medicin, att kursen är möjlig att både göra i Sverige 5 veckor (nytt) eller 3 veckor i Sverige och 2 veckor utomlands (som tidigare).

 

Vänliga hälsningar

Helena

 

Hej!
Jag har fått meddelande från kursledaren på kursen Global medicin att det går bra att läsa kursen utan att åka utomlands. De som söker kursen och väljer att inte åka utomlands kommer istället att ha en fördjupning av ämnet med de som väljer att läsa de två veckorna hemma i Sverige.

Vänliga hälsningar

Helena

Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2018-09-14 14:55

Programkommittén för läkarprogrammet beslutade 161012 följande;

Beslut:
- att studenterna måste avanmäla sig till de valbara kurserna senast 15 november respektive 15 maj.
- att studenterna senast 15 november respektive 15  maj måste ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar kurs.

Kommer ni in med önskemål om byte, avanmälan eller tillgodoräknande därefter kommer det att avslås, förutsatt att det inte rör sjukdom odyl.