logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.

Välkommen till läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.

The programme bulletin board
Utlysningar utbyten inför ht19
2018-10-03 17:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utlysningar gällande utbyten ht 2019 finns nu utlagda på Studentportalen,
sidan för utbyten och internationalisering. 

Sista ansökningsdag är 2018-10-28!

Vid frågor, kontakta Caroline Olofsson
caroline.olofsson@medsci.uu.se


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minor Fields Studies
2018-09-06 12:32

Minor Field Studies (MFS) (https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Din fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling. Läs mer om de Globala Målen här.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum.

Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Internationella kansliet vid Studentavdelningen. I guiden nedan hittar du information om behörighet, ansökan, urval, praktiska förberedelser, värt att komma ihåg under MFS och slutligen rapportering.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till mobility@uu.se.

KOMMANDE ANSÖKNINGAR

23 september - 1 oktober 2018 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019. Ett fåtal stipendier finns kvar för studenter som kan avsluta före 15 januari 2019.
15-22 november 2018

Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019.

 7-15 maj 2019 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2020.

INFORMATIONSTRÄFF OM MINOR FIELD STUDIES OCH ERASMUSPRAKTIK.

12 september klockan 16.00-17.30
Engelska parken, Humanistiska teatern
Då får ni träffa Internationella kansliet och tidigare MFS- och Erasmuspraktikstudenter. Läs mer om eventet på universitetets Facebooksida för utlandsstudier.

Nytt system för studieadministration i oktober 2018
2018-06-15 13:41

Under första veckan i oktober 2018 (vecka 40) får Uppsala universitet ett nytt, nationellt system för studieadministration - nya Ladok. Det kommer att ersätta Uppdok, och under införandeveckan kommer båda systemen ligga nere. Det här kommer att påverka både er som studenter och oss som jobbar med studieadministration, och vi skulle därför vilja ge er följande råd för att förbereda er inför övergången.

Ta en titt på Mina studier i studentportalen. Har du några oavslutade kurser? Om du kommer att behöva lämna in kompletteringar är det bäst att planera detta så det inte ska göras under oktober. Eftersom övergången mellan systemen gör att vi inte har tillgång alls till Uppdok/Ladok under tiden, och det dessutom alltid finns en risk att det dyker upp andra problem efteråt, kan det bli så att det inte går att lägga in nya resultat eller ta ut studieintyg under några veckor.  Övergången och att lära sig det nya systemet kommer också ta mycket tid, så det är troligt att det kommer att ta längre tid att föra in resultat, svara på frågor mm.

Mer information om hur det påverkar dig som student: http://www.uu.se/student/it-for-studenter/nya-ladok-infors-i-oktober-2018/

 

Global medcin, ny info och förtydligande
2018-03-02 12:03

Jag har fått i uppgift från kursledningen att meddela att alla som är intresserade av Global medicin, att kursen är möjlig att både göra i Sverige 5 veckor (nytt) eller 3 veckor i Sverige och 2 veckor utomlands (som tidigare).

 

Vänliga hälsningar

Helena

 

Hej!
Jag har fått meddelande från kursledaren på kursen Global medicin att det går bra att läsa kursen utan att åka utomlands. De som söker kursen och väljer att inte åka utomlands kommer istället att ha en fördjupning av ämnet med de som väljer att läsa de två veckorna hemma i Sverige.

Vänliga hälsningar

Helena

Ansök om att bli mentor!
2017-09-07 10:32

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete.

Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor  

Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2018-09-14 14:55

Programkommittén för läkarprogrammet beslutade 161012 följande;

Beslut:
- att studenterna måste avanmäla sig till de valbara kurserna senast 15 november respektive 15 maj.
- att studenterna senast 15 november respektive 15  maj måste ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar kurs.

Kommer ni in med önskemål om byte, avanmälan eller tillgodoräknande därefter kommer det att avslås, förutsatt att det inte rör sjukdom odyl.
 

Show more (4)
Show less
 

Programme description

Förebygga, lindra och läka – kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt ... [+]

Contact information

Studievägledning
Email: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telephone: 018-471 46 75

This page displays some information about the course/programme. To see all information you must be registered and logged in.