logotyp Student Portal

Physiotherapy Programme

Prog.code: MFT1Y 180 c.

Här kommer en sommarhälsning till alla våra studenter på programmet!

Vi vill önska er en skön sommar med avkoppling, vila men säkert också med arbete och äventyr!

Ni är så hjärtligt välkomna tillbaka till studierna den 30 augusti då terminen startar!

Under den kommande höstterminen (2021) planerar vi på programmet för att mer av undervisningen kommer att ske IRL än vad som skett under vårterminen. Detta under förutsättningen att pandemin fortsätter att avta.  Det  kommer att bli en succesiv övergång. Det vill säga, vissa moment och kurser kommer att fortsatt genomföras digitalt på zoom medan andra moment kommer att genomföras IRL.

Ni studenter ska vara beredda på att framför allt delta i mer praktisk undervisning på plats på BMC. Det kan även vara så att vissa seminarium eller föreläsningar kommer att ske IRL. 
Vi kan i dagsläget inte ge exakt information om hur hela terminen kommer att bli så vi ber er att vara beredda på att det kan bli snabba oförutsedda förändringar helt enkelt för att pandemin inte är över. 
En succesiv övergång mot mer undervisning IRL är således vår målsättning. Du  som student ska alltså  vara beredd på mer tid i Uppsala.

Information om hur respektive kurs i programmet kommer att läggas upp får ni information om på startsidan för respektive kurs. Kontakta vid behov kursledare.

Vi ser fram emot att få träffas till hösten!

Varma och somriga hälsningar från Lena Zetterberg, Studierektor och Charlotte Urell, programsamordnare

 

 

The programme bulletin board
Information till dig som ska börja på Fysioterapeutprogrammet
2021-01-05 12:46
Information om registrering på Fysioterapeutprogrammet
2020-08-04 16:05
Hälsning nya och gamla studenter på fysioterapeutprogrammet
2020-06-24 10:38
Hälsning och ny information till att fysioterapeutstudenter
2020-03-18 09:07
Information om registrering på Fysioterapeutprogrammet
2019-07-02 08:01