logotyp Student Portal

Teacher Education Programme

Prog.code: ULÄ0Y 330 c.
The programme bulletin board
Utdrag ur polisens belastningsregister.
2010-11-12 00:00

Courses included in the programme

This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Teacher Education Programme according to the current curriculum.

Semester 1

  • Lärarprogrammets inledande tre terminer består av den första obligatoriska kursen inom det allmänna utbildningsområdet samt kurser om 60 hp i det ämne som valts i samband med ansökan till programmet.

Semester 2

  • Lärarprogrammets inledande tre terminer består av den första obligatoriska kursen inom det allmänna utbildningsområdet samt kurser om 60 hp i det ämne som valts i samband med ansökan till programmet.

Semester 3

  • Lärarprogrammets inledande tre terminer består av den första obligatoriska kursen inom det allmänna utbildningsområdet samt kurser om 60 hp i det ämne som valts i samband med ansökan till programmet.

Semester 4

  • Från och med termin fyra väljer den studerande terminsvis kurser ur det utbud som erbjuds inom programmet. Nedan förtecknas kurser inom Allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar samt kurskoder. För anmälningskoder, se sökanvisningar inför varje ny termin. ALLMÄNT UTBILDNINGSOMRÅDE (AUO) AUO är obligatoriskt för samtliga lärarstuderande och består av kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng. Allmänt utbildningsområde I: Förskolans och skolans samhällsuppdrag, 7,5 hp 4DI011 Lärande och kommunikation, 7,5 hp 4DI062 Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp 4DI063 Barn och ungdomar i samhället, 7,5 hp 4UK011 Allmänt utbildningsområde II, 30 hp: Undervisningens villkor och genomförande, 15 hp 4DI065 Barns och ungdomars förutsättningar i förskola och skola, 15 hp 4UK047 Allmänt utbildningsområde III, 30 hp, Avancerad nivå: Verksamhetsförlagd utbildning inom allmänt utbildningsområde, 7,5 hp 4DI066 Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 4UK003 Examensarbete i Utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp 4UK048 INRIKTNINGAR MED SPECIALISERINGAR/FÖRDJUPNINGAR En inriktning är en kombination av kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng. Minst 15 hp per inriktning ska vara verksamhetsförlagda. En specialisering är en kurs eller en kombination av kurser som omfattar minst 30 högskolepoäng. I sammanställningen nedan förtecknas de inriktningar/ämnesstudier som ges inom lärarprogrammet och de specialiseringar som utgör fördjupningar till dessa ämnesstudier. Längre ned i förteckningen finns en sammanställning av de specialiseringar som kan ingå i utbildningen som fristående breddningar av och kompletteringar till inriktningarna. Inriktning, fördjupningsspecialisering, kursnamn och kurskod Bild Inriktning, 60 hp Bild A, 30 hp (varav 3 hp VFU) 4UK024 Bild B, 30 hp (varav 12 hp VFU) 4UK025 Specialisering/fördjupning, 30 hp Bild och media, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 4UK021 Avancerad nivå ges ej. Biologi i kombination med Naturorientering för grundskolans senare år och Naturkunskap för gymnasieskolan Inriktningar, 60 + 60 hp Naturvetenskap, 30 hp (varav 3 hp VFU) 1BG003 Biologi, 1-30 hp Floristik o faunistik, 10 hp 1BG106 Ekologi och genetik, 20 hp (varav 7 hp VFU) 1BG005 och Biologisk bildningskurs, 10 hp (ej obligatorisk specialisering) 1BG416 Kemi, 1-30 hp Grundläggande kemi, 10 hp 1KB007 och Kemiska principer II, 5 hp 1KB001 och Kemiska ämnens egenskaper och struktur, 10 hp (varav 5 hp VFU) 1KB008 och Biokemi I, 5 hp 1KB408 Biologi, 31-60 hp Cellbiologi, 15 hp 1BG102 Fysiologi, 15 hp 1BG103 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Biologisk ämnesdidaktik, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1BG008 och Påbyggnadskurs/er i biologi, 15 hp på avancerad nivå, t ex Ämnesdidaktiskt projekt i biologi, 15 hp (självständigt arbete) 1BG386 För lista över övriga tillgängliga påbyggnadskurser i biologi på grundnivå och avancerad nivå, se http://www.ibg.uu.se/ Engelska för grundskolans tidigare år Se längre ned i förteckningen under Specialiseringar! Engelska för grundskolans senare år och gymnasieskolan Inriktning, 90 hp Engelska HS1, 30 hp 5EN261 Engelska HS2, 30 hp 5EN262 Engelska HS3 med självständigt arbete, 30 hp (varav 15 hp VFU, inkl. utlandsstudier och 15 hp självständigt arbete) 5EN267 Engelska HS3, 30 hp (varav 15 hp VFU, inkl. utlandsstudier) 5EN263 Specialisering/ fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Engelska HS6, 30 hp (varav 15 hp självständigt arbete) 5EN266 Franska Inriktning, 60 hp Franska A1, 30 hp 5FR009 Franska B3, 30 hp (varav 15 hp VFU inkl. utlandsstudier) 5FR030 Specialisering/fördjupning, 30 hp Franska C3, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5FR042 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Franska D1, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5FR024 Alternativt: Franska D, Självständigt arbete, 15 hp 5FR041 Franska D11, 15 hp 5FR040 Fysik för gymnasieskolan, inriktning och specialisering. Kontakta Institutionen för fysik och materialvetenskap för individuell vägledning. Geografi Inriktning, 60 hp Geografi A, 30 hp 2KU028 Geografi B, 30 hp (varav 15 hp VFU) 2KU004 Specialisering/fördjupning, 30 hp Geografi C, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2KU025 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Geografi D, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2KU026 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap är avsedd för undervisning i grundskolan. Kostvetenskap är avsedd för undervisning i gymnasieskolan (se längre ned i förteckningen) Inriktning, 60 hp Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp (varav 4,5 hp VFU) 2HK034 Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp (varav 10,5 hp VFU) 2HK021 Specialisering/fördjupning, 30 hp Hem- och konsumentkunskap C, 15 hp 2HK040 Examensarbete C, 15 hp (grundnivå) 2HK022 Alternativt: Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Kostsociologi och metoder i konsumentforskning, inriktning mat, 15 hp 2HK033 och Examensarbete D, 15 hp 2HK023 eller Den som redan har gjort ett självständigt arbete i annat ämne eller planerar göra det (utöver det som ingår i AUO III) kan i stället välja följande kurser: Pedagogisk handledning, 7,5 hp 2HK032 och Matvanor och konsumtionssamhället, 7,5 hp 2HK031 Historia Inriktning, 60 hp Historia A för Lärarprogrammet, 30 hp 5HA301 Historia B för Lärarprogrammet, 30 hp (varav 15 hp VFU) 5HA321 Specialisering/fördjupning, 30 hp Historia C, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5HA330 Alternativt: Ekonomisk historia C, 30 hp: Teori- och metodkurs, 15 hp 2EH350 och Uppsatskurs, 15 hp 2EH360 Alternativt: Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Historia för lärare: metod, teori och exa-mensarbete, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 22,5 hp) 5HA331 Idrott och hälsa Inriktning, 60 hp Idrott och hälsa A, 30 hp (varav 4,5 hp VFU) 4DI009 Idrott och hälsa B, 30 hp (varav 10,5 hp VFU) 4DI010 Specialisering/fördjupning, 30 hp Idrott och hälsa C: Hälsopedagogik, 30 hp 4DI004 Avancerad nivå ges ej. IKT och lärande Inriktning, 60 hp IKT och lärande A, 30 hp (varav 4,5 hp VFU) 4UK026 IKT och lärande B, 30 hp (varav 10,5 hp VFU) 4UK023 Specialisering/fördjupning, 30 hp IKT och media, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 4UK002 Kemi Inriktning, 60 hp Naturvetenskap, 30 hp (varav 3 hp VFU) 1BG003 Kemi, 1-30 hp Grundläggande kemi, 10 hp 1KB007 och Kemiska principer II, 5 hp 1KB001 och Kemiska ämnens egenskaper och struktur, 10 hp (varav 5 hp VFU) 1KB008 och Biokemi I, 5 hp 1KB408 Kemi, 31-60 hp Höstterminsalternativ: Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp 1KB011 och Termodynamiska principer, 5 hp 1KB009 Analytisk kemi I, 10 hp 1KB105 och Fysikalisk kemi I, 5 hp 1KB307 Biofysikalisk kemi, 10 hp 1KB405 eller Kemisk fysik, 10 hp 1KB700 Grundl beräkningskemi, 5 hp 1KB206 Och Yt- o kolloidkemi, 10 hp 1KB303 Kemi, 31-60 hp Vårterminsalternativ: Organisk kemi II, 15 hp 1KB413 eller Biokemi II, 15 hp 1KB411 och Proteiners struktur o funktion, 10 hp 1KB402 och Proteiner o läkemedel, 5 hp 1KB404 Alternativt Elektrokemi, 5 hp 1KB204 och Polymerkemi, 5 hp 1KB203 Alternativt Analytisk kemi II, 15 hp 1KB101 eller Oorganisk kemi II, 5 hp 1KB205 Mol bioenergetik o biofysik, 10 hp 1KB703 Organisk kemi 5 hp 1KB400 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Kemins didaktik, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1KB061 t.ex. i kombination med självständigt arbete, 15 hp. Information om övriga kurser på avancerad nivå ges av kursansvariga institutioner. Kemi i kombination med Naturorientering för grundskolans senare år och Naturkunskap för gymnasieskolan Inriktningar, 60 + 60 hp Naturvetenskap, 30 hp (varav 3 hp VFU) 1BG003 Biologi, 1-30 hp Floristik o faunistik, 10 hp 1BG106 och Ekologi och genetik, 20 hp (varav 7 hp VFU) 1BG005 och Biologisk bildningskurs, 10 hp (ej obligatorisk specialisering) 1BG416 Kemi, 1-30 hp Grundläggande kemi, 10 hp 1KB007 och Kemiska principer II, 5 hp 1KB001 och Kemiska ämnens egenskaper och struktur, 10 hp (varav 5 hp VFU) 1KB008 och Biokemi I, 5 hp 1KB408 Kemi, 31-60 hp Höstterminsalternativ: Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp 1KB011 och Termodynamiska principer, 5 hp 1KB009 Analytisk kemi I, 10 hp 1KB105 och Fysikalisk kemi I, 5 hp 1KB307 Biofysikalisk kemi, 10 hp 1KB405 eller Kemisk fysik, 10 hp 1KB700 Grundl beräkningskemi, 5 hp 1KB206 och Yt- o kolloidkemi, 10 hp 1KB303 Kemi, 31-60 hp Vårterminsalternativ: Organisk kemi II, 15 hp 1KB413 eller Biokemi II, 15 hp 1KB411och Proteiners struktur o funktion, 10 hp 1KB402 och Proteiner o läkemedel, 5 hp 1KB404 Alternativt Elektrokemi, 5 hp 1KB204 och Polymerkemi, 5 hp 1KB203 Alternativt Analytisk kemi II, 15 hp 1KB101 eller Oorganisk kemi II, 5 hp 1KB205 och Mol bioenergetik o biofysik, 10 hp 1KB703 Organisk kemi 5 hp 1KB400 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Kemins didaktik, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1KB061 t ex i kombination med självständigt arbete, 15 hp. Information om övriga kurser på avancerad nivå ges av kursansvariga institutioner. Matematik för grundskolan Inriktning, 60 hp Matematik för grundskolan, 1-30 hp Tal och räkning ML, 7,5 hp 1MA067 och Geometri och statistik ML, 7,5 hp 1MA070 och Analys L1, 10 hp 1MA094 och Matematikens historia I, 5 hp 1MA029 Matematik för grundskolan, 31-60 hp Matematikdidaktik för lärare, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1MA136 och Algebra ML, 7,5 hp 1MA062 och Analys 2, 7,5 hp 1MA064 Specialisering/fördjupning, 30 hp Matematik för grundskolan, 61-90 hp Kombinatorik, 5 hp 1MA020 och Linjär algebra och geometri I, 5 hp 1MA025 och Flervariabelanalys, allmän kurs, 5 hp 1MA017 och Statistik för ingenjörer, 5 hp 1MS008 och Algebra I, 5 hp 1MA004 och Geometri, 5 hp 1MA019 Alternativt: Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Högre kurs i matematik för lärare, 30 hp. 1MA268 Självständigt arbete, 15 hp, kan ingå i kursen. Matematik för grundskolan Nätbaserad, 50 %, distans Inriktning, 60 hp Matematik, 1–15 hp Tal och räkning ML, 7,5 hp 1MA067 och Analys 1, 7,5 hp 1MA069 Matematik, 16–30 hp Geometri och statistik ML, 7,5 hp 1MA070 och Algebra ML, 7,5 hp 1MA062 Matematik, 31–45 hp Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp 1MA068 och Analys 2, 7,5 hp 1MA064 Matematik, 46–60 hp VFU i matematik för grundskollärare, 7,5 hp 1MA072 och Matematikdidaktik, 7,5 hp 1MA076 Matematik för grundskolans senare år och gymnasieskolan Inriktning, 60 hp Höstterminsalternativ: Matematik, 1-30 hp Baskurs i matematik, 5 hp 1MA010 och Linjär algebra och geometri I, 5 hp 1MA025 och Envariabelanalys, 10 hp 1MA013 och Algebra I, 5 hp 1MA004 och Beräkningsvetenskap I, 5 hp 1TD393 Vårterminsalternativ: Matematik, 1-30 hp Baskurs i matematik, 5 hp 1MA010 och Linjär algebra och geometri I, 5 hp 1MA025 och Envariabelanalys, 10 hp 1MA013 och Algebra I, 5 hp 1MA004 och Matematikens historia I, 5 hp 1MA029 Matematik, 31-60 hp Matematikdidaktik för lärare, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1MA136 och Diskret matematik, 5 hp 1MA012 och Sannolikhet och statistik, 5 hp 1MS005 och Transformmetoder, 5 hp 1MA034 eller Beräkningsvetenskap I, 5 hp 1TD393 Specialisering/fördjupning, 30 hp Matematik för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 61-90 hp Linjär algebra II, 5 hp 1MA024 och Kombinatorik, 5 hp 1MA020 och Flervariabelanalys, 10 hp 1MA016 och Geometri, 5 hp 1MA019 och Matematikens historia I, 5 hp 1MA029 Alternativt: Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Högre kurs i matematik för lärare, 30 hp. 1MA268 Självständigt arbete, 15 hp, kan ingå i kursen. Musik Inriktning, 60 hp Musik HS1, 30 hp 5MU804 Musik HS2, 30 hp (varav 15 hp VFU) 5MU805 Specialisering/fördjupning, 30 hp Musik HS3, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5MU803 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Information om den avancerade nivån ges av Institutionen för musikvetenskap. Naturvetenskap i tidiga skolår Inriktning, 60 hp Naturvetenskap för nyfikna, 30 hp (varav 1,5 hp VFU) 1BG001 och Floristik o faunistik, 10 hp 1BG106 och Naturvetenskap och didaktik för nyfikna, 20 hp (varav 13,5 hp VFU) 1BG002 och Biologisk bildningskurs, 10 hp (ej obligatorisk specialisering) 1BG416 Specialisering/fördjupning, 30 hp Naturvetenskap Specialisering, 30 hp 1BG012 Naturvetenskap för grundskolans senare år och gymnasieskolan Inriktning, 90 hp Naturvetenskap, 30 hp (varav 3 hp VFU) 1BG003 Biologi, 1-30 hp Floristik o faunistik, 10 hp 1BG106 och Ekologi och genetik, 20 hp (varav 7 hp VFU) 1BG005 och Biologisk bildningskurs, 10 hp (ej obligatorisk specialisering) 1BG416 och Kemi, 1-30 hp Grundläggande kemi, 10 hp 1KB007 och Kemiska principer II, 5 hp 1KB001 och Kemiska ämnens egenskaper och struktur, 10 hp (varav 5 hp VFU) 1KB008 och Biokemi I, 5 hp 1KB408 Pedagogiskt arbete med yngre barn Inriktning, 60 hp Pedagogiskt arbete med yngre barn A, 30 hp (varav 3 hp VFU) 4DI022 Pedagogiskt arbete med yngre barn B, 30 hp. (varav 12 hp VFU) 4DI030 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Didaktiska perspektiv på förskolans verksamhet, 30 hp (varav 15 hp självständigt arbete) 4DI045 Religionsvetenskap Inriktning, 60 hp Religionsvetenskap A, 30 hp 5RT001 Religionsvetenskap B, 30 hp, består av olika kombinationer av kurser beroende på när A-kursen lästs. Du som läst kursen Religionsvetenskap A utan VFU: Välj en av följande B1-kurser: Religionshistoria och Religionsbeteendeve-tenskap B1, 15 hp 5RT150 eller Bibelvetenskap B1, 15 hp 5RT301 eller Kyrko- och missionsstudier B1, 15 hp 5RT401 eller Tros- och livsåskådningsvetenskap B1, 15 hp 5RT536 i kombination med Religionsvetenskap för lärare B2, 15 hp (varav 15 hp VFU) 5RT604 Du som läst kursen Religionsvetenskap A med 7,5 hp VFU: Välj ett av följande alternativ: Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B1, 15 hp 5RT150 och Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B2, 15 hp 5RT151 Bibelvetenskap B1, 15 hp 5RT301 och Bibelvetenskap B2 NTs, 15 hp 5RT303 Bibelvetenskap B1, 15 hp 5RT301 och Bibelvetenskap B2 GTs, 15 hp 5RT302 Bibelvetenskap B1, 15 hp 5RT301 och Bibelvetenskap B2i, 15 hp 5RT304 Kyrko- och missionsstudier B1, 15 hp 5RT401 och Kyrko- och missionsstudier B2, 15 hp 5RT402 Tros- och livsåskådningsvetenskap B1, 15 hp 5RT536 och Tros- och livsåskådningsvetenskap B2, 15 hp 5RT537 Specialisering/fördjupning, 30 hp Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C1, 15 hp 5RT152 och Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C2, 15 hp 5RT153 Alternativt Kyrko- och missionsstudier C1, 15 hp 5RT403 och Kyrko- och missionsstudier C2, 15 hp 5RT404 Alternativt Bibelvetenskap C1 GTs, 15 hp 5RT306 och Bibelvetenskap C2 GTs, 15 hp 5RT308 Alternativt Bibelvetenskap: C1 NTs, 15 hp 5RT307 och Bibelvetenskap: C2 NTs, 15 hp 5RT309 Alternativt Bibelvetenskap C1i, 15 hp 5RT310 och Bibelvetenskap C2i, 15 hp 5RT311 Alternativt Tros- och livsåskådningsvetenskap C1, 15 hp 5RT532 och Tros- och livsåskådningsvetenskap C2, 15 hp 5RT504 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå. Information om den avancerade nivån ges av Teologiska institutionen. Samhällskunskap För undervisning i samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 hp i samhällskunskap och för undervisning i gymnasieskolan minst 120 hp. Inriktning, 90 hp Samhällskunskap, 1–30 hp Samhällskunskap AB: Statskunskap, 15 hp 2SK112 och Samhällskunskap AB: Sociologi, 15 hp 2SC033 Samhällskunskap, 31-60 hp Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, 15 hp 2NE442 och Samhällskunskap AB: Kulturgeografi, 7,5 hp 2KU008 och Samhällskunskap AB: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp 2SK202 Samhällskunskap, 61-90 hp (obligatorisk uppläggning för alla som ska påbörja tredje terminens studier i samhällskunskap). Välj ett av följande alternativ: Samhällskunskap C: Statskunskap B, 30 hp (varav 7,5 hp VFU och självständigt arbete om 15 hp) 2SK043 Alternativt: Samhällskunskap C: Sociologi B, 30 hp (varav 7,5 hp VFU och självständigt arbete om 15 hp) 2SC043 Alternativt: Samhällskunskap C: Nationalekonomi B, 30 hp (varav 7,5 hp VFU) 2NE443 Innehåller ej självständigt arbete om 15 hp. Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå. Rekommenderad studiegång för den som ska påbörja fjärde terminens studier i samhällskunskap (ssk den som påbörjat programmet fr.o.m. ht 07 och planerar en examen på avancerad nivå. Välj ett av följande alternativ. Samhällskunskap, 91-120 hp Samhällskunskap D: Statskunskap C, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2SK076 Alternativt Följande alternativ finns för den som i stället önskar läsa kurs på grundnivå den fjärde terminen. Specialisering/fördjupning, 30 hp Nationalekonomi B/Mikroteori med tillämpningar, 15 hp 2NE669 och Nationalekonomi B/Finansiell ekonomi, 7,5 hp 2NE672 och/eller Nationalekonomi B/Makroteori, 7,5 hp 2NE671 och/eller Nationalekonomi B/Ekonomisk utveckling, 7,5 hp 2NE673 Eller Sociologi B, 30 hp 2SC012 Sociologi C1, 15 hp 2SC013 och Sociologi C2, 15 hp 2SC014 Statskunskap B, 30 hp 2SK059 Statskunskap C, 30 hp 2SK079 Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp 2FK009 Internationalisering och lärande, 30 hp 4UK000 Utvecklingsstudier A, 30 hp 2SK021 Samhällsorientering i grundskolans tidigare år Inriktning, 60 hp Samhällsorientering i grundskolans tidigare år A, 30 hp 2KU701 Samhällsorientering i grundskolans tidigare år B, 30 hp (varav 15 hp VFU) 2KU702 Specialisering/fördjupning ges ej Spanska Inriktning, 60 hp Spanska A, 30 hp 5SP004 Spanska B3, 30 hp (varav 15 hp VFU inkl. utlandsstudier) 5SP013 Specialisering/fördjupning, 30 hp Spanska C3, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5SP015 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Spanska D1, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5SP009 Språk och matematik i tidiga skolår Inriktning, 60 hp Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A, 30 hp 4DI029 Språk och matematik i tidiga skolår B, 30 hp (varav 15 hp VFU) 4DI028 Specialisering/fördjupning Avancerad nivå Didaktiska perspektiv på språk och matematik i tidiga skolår, 30 hp (varav 15 hp självständigt arbete) 4DI046 Svenska För undervisning i svenska i grundskolans senare år krävs minst 90 hp i svenska och för gymnasieskolan minst 120 hp. Inriktning, 60 hp Svenska 1, 30 hp 5SV077 Svenska 2, 30 hp (varav 15 hp VFU) 5SV097 Specialisering/fördjupning, 30 hp Svenska 3, 30 hp 5SV197 Svenska 3 med självständigt arbete, 30 hp (varav 15 hp självständigt arbete) 5SV196 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Svenska 4, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5SV190 Svenska som andraspråk Inriktning, 60 hp Svenska som andraspråk A, 30 hp 5NS107 Svenska som andraspråk B, 30 hp (varav 15 hp VFU) 5NS108 Specialisering/fördjupning, 30 hp Svenska som andraspråk C, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5NS109 Avancerad nivå ges ej. Textilslöjd Inriktning och specialisering, 90 hp Textilkunskap Inriktning, 60 hp Ges sista gången ht 10: Textilt hantverk C I: sömnad, formgivning och dräkthistoria, 15 hp 4UF002 och Ges sista gången ht 10: Textilt hantverk C III: vävning, 15 hp 4UF003 Ges sista gången vt 11: Textilt hantverk CII: VFU, 15 hp 4DI068 och Ges sista gången vt 11: Textilt hantverk CIV: Examensarbete, 15 hp 4DI077 Avancerad nivå ges ej. Tyska Inriktning, 60 hp Tyska A1, 30 hp 5TY000 Tyska B5, 30 hp (varav 15 hp VFU inkl. utlandsstudier) 5TY018 Specialisering/fördjupning, 30 hp Tyska C1, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5TY004 Specialisering/fördjupning Avancerad nivå Tyska D1, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 5TY019 Alternativt: Språkhistoria – språk, politik, religion, medier, 7,5 hp 5TY030 Litteraturkritik och litteraturvetenskap, 7,5 hp 5TY029 SPECIALISERINGAR som kan läsas till en fördjupningsnivå om 90 högskolepoäng och är avsedda för undervisning i gymnasieskolan. Observera att studierna i Företagsekonomi, Kostvetenskap och Psykologi inte innerhåller verksamhetsförlagd utbildning. Dessa ämnen måste alltså kombineras med en inriktning som innehåller VFU. Specialisering/kurs Företagsekonomi, 60 hp Företagsekonomi A, 30 hp (består av kurserna Marknadsföring och organisation I, 15 hp 2FE150 och Redovisning och finansiering, 15 hp 2FE151) Företagsekonomi B, 30 hp (består av kurserna Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 15 hp 2FE252 och Marknadsföring och organisation II, 15 hp 2FE251) Specialisering/fördjupning, 30 hp Företagsekonomi C, Accounting Issues, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2FE425 och 2FE407 Företagsekonomi C, Marketing, Organisation and International Business, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2FE426 och 2FE407 Avancerad nivå ges ej. Kostvetenskap, 60 hp Kostvetenskap är avsedd för undervisning i gymnasieskolan. Hem- och konsumentkunskap är avsedd för undervisning i grundskolan. Kostvetenskap A: Näringslära, 30 hp 2HK013 Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik, 30 hp 2HK014 Specialisering/fördjupning, 30 hp Kostvetenskap C: Kostsociologi, 7,5 hp 2HK053 och Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp 2HK054 och Kostvetenskap C: Examensarbete, 15 hp (grundnivå) 2HK022 Specialisering/fördjupning, 30 hp Avancerad nivå Information om den avancerade nivån ges av Institutionen för kostvetenskap. Psykologi, 60 hp Psykologi A, 30 hp 2PS071 Psykologi B, 30 hp 2PS072 Specialisering/fördjupning, 30 hp Psykologi C, 30 hp (varav ett självständigt arbete om 15 hp) 2PS073 Avancerad nivå ges ej. ÖVRIGA SPECIALISERINGAR Specialisering/kurs Barn och musik, 30 hp Barn och musik, 30 hp 4UK085 Bild, 30 hp Bild A, 30 hp 4UK024 Biologi, 30 hp För lista över övriga tillgängliga kurser i biologi, se http://www.ibg.uu.se/ Drama, teater och kommunikation, 30 hp Drama, teater och kommunikation A, 30 hp 4UK019 Engelska för grundskolans tidigare år, 30 hp Engelska LS, 30 hp 5EN270 Engelska för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp Engelska HS1, 30 hp 5EN261 Engelska för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp Engelska HS4, 30 hp 5EN264 eller Engelska HS5, 30 hp (varav 15 hp självständigt arbete) 5EN265 Freds- och konfliktkunskap, 30 hp Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp 2FK009 Fysik, se inriktningar. Geografi, 30 hp Geografi A, 30 hp 2KU028 Geovetenskap, 30 hp Geovetenskap – Planeten jorden, 30 hp 1GV004 Historia, 30 hp Historia A för lärarprogrammet, 30 hp 5HA301 Idrott och hälsa, 30 hp Idrott och hälsa A, 30 hp 4DI009 Idrott och hälsa/Biologi Avancerad nivå Tillämpad fysiologi L3, 10 hp 1BG007 IKT och lärande, 30 hp IKT och lärande A, 30 hp 4UK026 Internationalisering och lärande, 30 hp Internationalisering och lärande, 30 hp 4UK000 Kemi, breddning Kemin i köket, 7,5 hp 1KB306 Klassrummet – en social och kulturell mötesplats, 30 hp Klassrummet – en social och kulturell mötesplats, 30 hp 4UK088 Matematik för grundskolan, 30 hp Matematik för grundskolan, 1–30 hp Tal och räkning ML, 7,5 hp 1MA067 och Geometri och statistik ML, 7,5 hp 1MA070 och Analys L1, 10 hp 1MA094 och Matematikens historia I, 5 hp 1MA029 Musiskt-estetiskt lärande med barn, 30 hp (avsedd för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år) Musiskt-estetiskt lärande med barn, 30 hp 4UK018 Naturvetenskap, 30 hp Naturvetenskap, 30 hp 1BG003 Naturvetenskap för nyfikna, 30 hp Naturvetenskap för nyfikna, 30 hp 1BG001 Pedagogiskt arbete med yngre barn, 30 hp Pedagogiskt arbete med yngre barn A, 30 hp 4DI022 Religionsvetenskap, 30 hp Religionsvetenskap A, 30 hp 5RT001 Retorik, 30 hp Retorik A, 30 hp 5LV211 Samhällsorientering i grundskolans tidigare år, 30 hp Samhällsorientering i grundskolans tidigare år A, 30 hp 2KU701 Specialpedagogik, 30 hp Specialpedagogik, 30 hp 4DI040 Språk och matematik i tidiga skolår, 30 hp Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A, 30 hp 4DI029 Svenska, 30 hp Svenska 1, 30 hp 5SV077 Svenska som andraspråk, 30 hp Svenska som andraspråk A, 30 hp 5NS107 Utvecklingsstudier, 30 hp Utvecklingsstudier A, 30 hp 2SK021