logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Medicine Programme

Prog.code: MME2Y 330 c.
Välkommen till det nya läkarprogrammet!

En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt.
The programme bulletin board
Valbar kurs - tillgodoräknande
2017-06-16 11:00

Från och med vårterminen 2018 kommer det inte att vara möjligt att använda sig av kursen Medicinens historia (3NR501) för att tillgodoräkna sig Valbar kurs.

2017-05-31 11:32

Dispensansökan inför ht 2017

För att gå vidare till nästa termin får du endast ha en tentamen och tre obligatoriska moment kvar från närmast föregående termin.

Om du har eller kommer att ha fler tentor eller obligatoriska moment som inte kommer att vara avklarade och det föreligger särskilda skäl till detta har du möjlighet att ansöka om dispens. Om du ansöker senast den 10 juni kommer du att få besked i slutet av juni. Vi behandlar inga dispensansökningar efter den 11 augusti.

Ansökningsblanketten finns på programmets startsida under rubriken ”Programinformation, blanketter och riktlinjer”. Blanketten finns också att hämta från blankettsnurran på Studentservice, BMC.

Elena Johansson

Programadministratör

Omtentamina augusti 2017
2017-04-21 13:10
Termin 1 Cirkulation/respiration tisdag 22 augusti
  Kommunikation, respiration och psyke torsdag 17 augusti
  Energi och näringsbalans måndag 14 augusti
     
Termin 2 Tillväxt och degeneration onsdag 16 augusti
  Homeostas, och endokrin reglering måndag 21 augusti
     
Termin 3 Klinisk anatomi och rörelselära fredag 18 augusti
  Neurobiologi, homeostas och intervention måndag 14 augusti
     
Termin 4 Attack och försvar onsdag 16 augusti
  Integration 1 måndag 21 augusti
     
Termin 5 Klinisk medicin I tisdag 22 augusti
  Integration 2 fredag 18 augusti
     
Termin 6 Klinisk medicin II torsdag 17 augusti
     
Termin 7 Klinisk medicin III  tisdag 15 augusti
     
Termin 8 Klinisk medicin IV  torsdag 17 augusti
     
Termin 9 Klinisk medicin V  måndag 21 augusti

 

OBS! Anmälan som vanligt genom Studentportalen. Kontrollera alltid dag, plats och tid i portalen. 

Avanmälan och tillgodoräknande - valbar kurs
2017-03-16 14:14

Programkommittén för läkarprogrammet beslutade 161012 följande;

Beslut:
- att studenterna måste avanmäla sig till de valbara kurserna senast 15 november respektive 15 maj.
- att studenterna senast 15 november respektive 15  maj måste ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar  kurs.

Kommer ni in med önskemål om byte, avanmälan eller tillgodoräknande därefter kommer det att avslås, förutsatt att det inte rör sjukdom odyl..
 

Dispensansökan inför vt 2017
2016-11-25 17:45

För att gå vidare till nästa termin får du endast ha en tentamen och tre obligatoriska moment kvar från närmast föregående termin.
Om har eller kommer att ha fler tentor eller obligatoriska moment som inte kommer att vara avklarade måste du ansöka om dispens. Sista ansökningsdag är den 10 december inför vårterminen.

Ansökningsblanketten finns på programmets startsida under rubriken Programinformation  Programinformation  Blanketter. Blanketten finns också att hämta från blankettsnurran utanför mitt arbetsrum på BMC.

Helena Ekbrink
Studievägledare

Terminsstart HT2016
2016-05-26 14:25
Läkarprogrammets samtliga terminer startar måndagen den 29 augusti.
Aktuellt schema kommer så småningom att publiceras på respektive kurssida.
Dispensansökan inför ht 2016
2016-05-26 14:23
För att gå vidare till nästa termin får du endast ha en tentamen och tre obligatoriska moment kvar från föregående termin.
Om har fler tentor eller obligatoriska moment som inte kommer att vara avklarade måste du ansöka om dispens. Om du ansöker senast den 1 juni kommer du att få besked före midsommar. Vi behandlar inga dispensansökningar efter 12 augusti.

Om du är osäker på hur det kommer att gå med inläsningen under sommaren bör du skicka in en ansökan.

Ansökningsblanketten finns på programmets startsida under rubriken Generell programinformation  Programinformation  Blanketter. Blanketten finns också att hämta från blankettsnurran utanför mitt arbetsrum.

Helena Ekbrink
Studievägledare
UTLYSNINGAR UTBYTEN VT17!
2016-05-20 16:35
Nya utlysningar för vt17!

Gäller extrautlysningar för Erasmus, Nordplus och Peru samt nytt Linnaeus-Palmeutbyte till Sri Lanka!

Se information och ansökningsblanketter på sidan för utbyten och internationalisering.

Sista ansökningsdag är 2016-06-10!

Välkommen med din ansökan!

Caroline Olofsson
Internationell koordinator vid läkarprogrammet
caroline.olofsson@medsci.uu.se
Omtentamina 2016
2016-05-19 09:30
En förteckning över läkarprogrammets omtentamina i augusti 2016 finner du om du klickar på länken nedan.
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=1746057&toolAttachmentId=63096

Observera att du som vanligt ska anmäla dig genom Studentportalen och att du också finner information om dag, tid och lokal där.
Ansökan om kursplats i termin 11
2016-02-23 09:38
Du som är godkänd på kursen Självständigt arbete, 30 hp eller SOFOSKO och önskar hoppa över termin 10 kan nu ansöka om kursplats till termin 11. Ansökan inför höstterminen 2016 ska vara inlämnad senast den 31 mars och blanketten hittar du om du går in på Generell programinformation, Programinformation och sedan Blanketter.

Du kommer att få besked om kursplats i mitten av april.

Beslutet i programkommittén innebär att följande prioritetsordning gäller för plats på termin 11:

Prioritetsgrupp 1: Platsgaranti till termin 11 gäller för studenter som har godkänd SSA eller SOFOSKO innan termin 10 börjar och därför gör uppehåll termin 10 och sedan önskar följa sin klass/kurs då de börjar termin 11. De som har kursplats på termin 9 har alltså kvar sin plats i samma klass/kurs när den kommer fram till termin 11 en termin senare.

Prioriteringsgrupp 2: Studenter med avlagd doktorsexamen eller licentiatexamen. Om det är fler studenter än tillgängliga platser sker lottning. Studenter som inte får kursplats har platsgaranti vid efterföljande termin.

Prioriteringsgrupp 3: Studenter som lottats bort en gång i prioriteringsgrupp 4 och därmed fått avslag på ansökan ska erbjudas plats, i mån av att plats finns. Är studenternas antal större än antalet tillgängliga platser kommer tilldelning att ske genom lottning. Studenter som efter lottning fått avslag flera gånger i rad (två eller fler) prioriteras före de som har fått avslag färre gånger efter lottning.

Prioriteringsgrupp 4: Övriga tilldelas plats efter lottning, i mån av att plats finns. Alla övriga kommer att passera prioritetsgrupp 4. Vid avslag på ansökan så hamnar man per automatik i prioriteringsgrupp 3 förutsatt att ansökan skrivs efterföljande termin.

Vänliga hälsningar,
Helena Ekbrink
/studievägledare
Dispensansökan inför vt16
2015-11-17 16:22
För att få gå vidare till nästa termin får du endast ha en icke godkänd tentamen från närmast föregående termin. Alla obligatoriska moment ska vara godkända.
Om du saknar godkänt i obligatoriska moment eller har tentor släpande måste du ansöka om dispens. Sista dag att skicka in ansökan om dispens inför vt 16 är 1 december.

Blanketten finns i mappen Blanketter under rubriken Programinformation under GENERELL PROGRAMINFORMATION.

Helena Ekbrink
Studievägledare
Extrautlysning utbyte till Indien, Sydkorea och Peru!
2015-10-14 21:47
Observera extrautlysning av utbyten till Vellore, Indien, Chuncheon, Sydkorea och Lima, Peru, inför vt 2016!

Sista ansökningsdagen är 15-10-18!

Se också utlysningar inför ht16. Sista ansökningsdag är 15-11-01!

Se information och ansökningsblanketter på sidan för Utbyten och internationalisering!

Varmt välkommen med din ansökan!

Caroline Olofsson
Internationell koordinator vid läkarprogrammet
caroline.olofsson@medsci.uu.se
PK-beslut om absolut spärr termin 6
2014-10-07 14:23
Fr o m ht 2015 gäller att alla tentamina till och med termin 4 ska vara avklarade och godkända för tillträde till termin 6, annars ska ansökan om studieuppehåll ske.

PK-beslut 21 augusti 2014
Studievägledning
2014-03-04 13:49
Nu kan du boka studievägledning direkt på nätet.
https://www.timecenter.com/medfarmuu/

Om ingen av de föreslagna tiderna passar kan du ringa eller maila mig som tidigare.

Agneta Bäfwe
Nya besökstider studievägledningen på BMC
2013-09-24 11:07
Från 1 oktober kommer Studievägledningen att ha drop in måndag, tisdag och torsdag. Onsdag ffa bokade besök. Fredag stängt.

Agneta Bäfwe
Studievägledare
Dispensansökningar inför ht 2013
2013-05-15 08:57
För att få gå vidare till nästa termin får du endast ha en icke godkänd tentamen från närmast föregående termin. Alla obligatoriska moment ska vara godkända.

Om du är osäker på hur det går med inläsningen under sommaren bör du skicka in en ansökan om dispens redan nu, helst före 1 juni. Efter 13 augusti behandlar vi inte några dispensansökningar.

Blanketten finns under rubriken Generell programinformation under filareor och i mappen blanketter.

Agneta Bäfwe
Studievägledare
Information om diskriminering
2011-08-25 18:21
Klicka här för att få information om Uppsala Universitets policy mot diskriminering.
Läkarstudenters dokumentation i COSMIC
2011-08-03 15:51
Nya riktlinjer gäller för läkarkandidaters journalanteckningar i COSMIC.

För mer info, tryck här
Deadline för meddelande till berörda kursledningar
2011-03-22 11:42
Programkommittén har beslutat att studenter som avser att åka på utbyten utomlands ska meddela det till berörda kursledningar senast 15 november inför utbyten under vårterminen och 15 maj inför höstterminen - detta i syfte för att underlätta kursledningarnas planering för sina kurser.
Show more (17)
Show less
 

Programme description

Förebygga, lindra och läka – kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt ... [+]

Contact information

Studievägledning
Email: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telephone: 018-471 46 75

This page displays some information about the course/programme. To see all information you must be registered and logged in.