logotyp Student Portal

Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Prog.code: FRE1Y 180 c.
The programme bulletin board
Anmälan till vårterminen 2020
2019-10-02 17:18

Nu är det dags att anmäla sig till nästa termin. Anmälan till termin 2, 3 och första halvan av termin 5 görs endast av dig som vill återuppta studierna efter studieupphåll eller annan frånvaro. Ansökningsblankett finns under rubriken "Studieinformation". 

För nedanstående terminer sker anmälan via webben, se mer information under rubriken "Information och anmälan till nästa termin". 

- termin 4, ansökan öppen till och med 15 oktober

- fördjupningskurser och försjupningsprojekpå 5 och 6 , ansökan öppen 2 - 16 oktober (något förskjutet denna gång)

Om du inte inte tänker gå vidare i programmet under kommande termin blir vi tacksamma om du meddelar oss det. Ju förr vi får besked, ju förr kan vi lämna besked om plats till de som vill komma tillbaka efter sina studieuppehåll. Blankett för ansökan om studieuppehåll, se under rubriken "Studieinformation". 

Studievägledarna genom Christina Ceder

Ansök om att bli mentor!
2019-09-30 13:37

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver särskilt stöd? Det är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete!

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar och en mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Du som mentor kommer att matchas mot en student inom liknande ämnesområde. Har du varit mentor får du ett intyg av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Läs mer: https://uu.se/student/karriar/mentor/

Ansök nu
Ansökan om att vara mentor mejlar du till mentorskoordinator@uadm.uu.se. Ange ditt namn, utbildning, antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet och högskolor), om du varit mentor tidigare och kort om varför du är intresserad av uppdraget.

Välkommen med din ansökan!

Höstterminen 2019
2019-08-01 13:15

Nu välkomnar vi nyantagna studenter till höstens terminstart. För mer information, öppna sidan Nyantagna höstterminen 2019 (titta i menyn till vänster)!

Vi ses!

/Studievägledarna

Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen:

Inför HT19: information om VFU på termin 6
2019-03-13 15:24

Ansökan till VFU-kursen Tillämpad apoteksfarmaci HT19 kommer att vara öppen 1-15 april. Här hittar du mer information.

Lisa Klein, placeringsansvarig VFU

Vårterminens sista pluggstuga
2019-04-04 10:25

Farmacevtiska Studentkåren bjuder in till pluggstuga på Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16, den 3 juni klockan 16.00-18.00. Alla farmacistudenter är varmt välkomna, medlem som icke medlem. Här finns äldre studenter som kan hjälpa dig med dina studier och kaffe ingår.

Datum för alla pluggstugor publiceras i kalendern på Farmacevtiska studentkårens hemsida

Välkommen!

Vill du bli mentor?
2017-09-01 14:44

Har du studerat några terminer och känner att du skulle kunna hjälpa en annan student att organisera sina studier? Ni träffas en timme och du arvoderas för uppdraget. Kontakta mentorskoordinator@uadm.uu.se ! Du får praktiska råd inför uppdraget och varje termin erbjuds utbildning. Läs mer här!

 

Courses included in the programme

This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Bachelor of Science Programme in Pharmacy according to the current curriculum.