logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Contents

Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Prog.code: FRE1Y 180 c.
The programme bulletin board
Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen:

Summer Time at Student Services 2019
2019-06-10 10:10

The study advisers have phone reception as usual, but you need to book a time for an appointment.

Pharmacy Student Services will be opend: 

- 4 June till 6 July

- 1 till 22 August

- 27 till 31 August.

Have a nice summer!

Apply for Pharmacy Exchange, Spring Semester 2020!
2019-05-28 15:12

The application will be open until 22 September 2019. More information and application at the Faculty of Pharmacy's Exchange Site.

Christina Ceder

Dates for Retake Exams for August 2019
2019-05-20 09:53

The dates for spring semester's retake exams are published on the site "Exams and Retake Exams".

Christina Ceder,  Study Councellor

Inför HT19: information om VFU på termin 6
2019-03-13 15:24

Ansökan till VFU-kursen Tillämpad apoteksfarmaci HT19 kommer att vara öppen 1-15 april. Här hittar du mer information.

Lisa Klein, placeringsansvarig VFU

Vårterminens sista pluggstuga
2019-04-04 10:25

Farmacevtiska Studentkåren bjuder in till pluggstuga på Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16, den 3 juni klockan 16.00-18.00. Alla farmacistudenter är varmt välkomna, medlem som icke medlem. Här finns äldre studenter som kan hjälpa dig med dina studier och kaffe ingår.

Datum för alla pluggstugor publiceras i kalendern på Farmacevtiska studentkårens hemsida

Välkommen!

Vill du bli mentor?
2017-09-01 14:44

Har du studerat några terminer och känner att du skulle kunna hjälpa en annan student att organisera sina studier? Ni träffas en timme och du arvoderas för uppdraget. Kontakta mentorskoordinator@uadm.uu.se ! Du får praktiska råd inför uppdraget och varje termin erbjuds utbildning. Läs mer här!

 

Courses included in the programme

This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Bachelor of Science Programme in Pharmacy according to the current curriculum.