logotyp Student Portal

Master of Science Programme in Pharmacy

Prog.code: FAP2Y 300 c.

Information om detta program (kod FAP2Y) rör dig som antogs till apotekarprogrammet under perioden höstterminen 2007 och vårterminen 2017. Programmet håller på att fasas ut och ersattes hösten 2017 av en ny studieordning (kod FAO2Y).

The programme bulletin board
Dags för anmälan till vårterminen 2020
2019-10-02 14:58

Anmälan till:

- termin 7 och 9 senast 15 oktober

- termin 8 senast 16 oktober

Du hittar mer information och anmälan under rubriken "Information och anmälan till nästa termin".

Studievägledarna genom Christina Ceder

Ansök om att bli mentor!
2019-09-30 13:37

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver särskilt stöd? Det är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete!

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar och en mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Du som mentor kommer att matchas mot en student inom liknande ämnesområde. Har du varit mentor får du ett intyg av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Läs mer: https://uu.se/student/karriar/mentor/

Ansök nu
Ansökan om att vara mentor mejlar du till mentorskoordinator@uadm.uu.se. Ange ditt namn, utbildning, antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet och högskolor), om du varit mentor tidigare och kort om varför du är intresserad av uppdraget.

Välkommen med din ansökan!

Viktig information angående nedläggning av kurser
2019-06-20 14:31

På grund av en administrativ ändring HT17 byttes kurskoderna på majoriteten av kurserna vid fakulteten ut. Möjlighet att bli examinerad på kurserna, som ersatts av en motsvarande kurs med ny kurskod och samma innehåll som tidigare, har erbjudits under HT17, VT18, HT18 och VT19. Majoriteten av kurserna med de gamla kurskoderna läggs slutligen ner efter VT19, vilket i praktiken innebär att det sista examinationstillfället på kurserna är omtentatillfället tillhörande VT19.

Studenter som har moment kvar på kurser som läggs ner måste ansöka om överflyttning till den motsvarande kursen med ny kurskod ifall de vill försöka avsluta eller komplettera moment som inte är genomförda eller godkända. Observera att möjligheten att bli överflyttad inte gäller alla kurser och att inte alla gamla kurser ersatts med en ny, motsvarande kurs. Kontrollera informationen på respektive kurssida i Studentportalen eller kontakta kursadministrationen på ansvarig institution.

Ansökan om överflyttning till motsvarande kurs görs genom samma blankett som för ansökan om omregistrering på kurs. Blanketten öppnar 2019-07-15 – se fakultetens blankettsida i Studentportalen.  

Nedan hittar du mer information samt beslut om utfasning beroende på hur du har läst kursen:

Inför HT19: information om VFU på termin 10
2019-03-13 15:32

Ansökan till VFU-kursen Tillämpad apoteksfarmaci HT19 kommer att vara öppen 1-15 april. Här hittar du mer information.

Lisa Klein, placeringsansvarig VFU

Vårterminens sista pluggstuga
2019-04-04 10:25

Farmacevtiska Studentkåren bjuder in till pluggstuga på Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16, den 3 juni klockan 16.00-18.00. Alla farmacistudenter är varmt välkomna, medlem som icke medlem. Här finns äldre studenter som kan hjälpa dig med dina studier och kaffe ingår.

Datum för alla pluggstugor publiceras i kalendern på Farmacevtiska studentkårens hemsida

Välkommen!

Ny information om övergång till nya Apotekarprogrammet
2018-12-13 13:52

Nu finns det ny information på sidan Påverkar det nya programmet mig? Där finns nu en tabell över kurser på terminerna 5-10 och vad som krävs för tillgodoräknande från det gamla programmet. Frågor besvaras av Studentservice: farmstudievagledning@uadm.uu.se

Information inför termin 7 till studenter som nu läser på termin 4 och 5
2018-10-23 11:02

Detta är ett meddelande till studenter som läser på termin 4 och 5 på apotekarprogrammet (FAP2Y). Om knappt ett år är det tid för er att läsa termin 7. För start på termin 7 ska kurserna på termin 1-5 vara godkända och termin 6 vara genomgången.

Inför terminsstart vt18 samt ht18 gavs en generell dispens för behörighet till termin 4 enligt beslut i GRUFF (MEDFARM 2018/191). Vi hoppas att den generella dispensen har underlättat för er, minskat eventuell stress och att ni nu har haft tid att komma i kapp med studierna. Vid behov av att planera studierna för att kunna avsluta tidigare kurser rekommenderar vi att boka tid med studievägledare.

Farmaceutiska fakulteten vill uppmärksamma dig på att en motsvarande generell dispens inte kommer att ges inför behörighetskontrollen till termin 7.

Vill du bli mentor?
2017-09-01 14:44

Har du studerat några terminer och känner att du skulle kunna hjälpa en annan student att organisera sina studier? Ni träffas en timme och du arvoderas för uppdraget. Kontakta mentorskoordinator@uadm.uu.se ! Du får praktiska råd inför uppdraget och varje termin erbjuds utbildning. Läs mer här!

 

Courses included in the programme

This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Master of Science Programme in Pharmacy according to the current curriculum.