logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi, 15.0 hp


Nuvarande termin - VT 2018

Kommande termin - HT 2018

Tidigare terminer

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala

Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Tfn: +46 18 4714580

Fax: +46 18 4715077