logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, 45.0 hp


Nuvarande termin - HT 2018

Kommande termin - VT 2019

Tidigare terminer

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala

Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala