logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv, 7.5 hp


Nuvarande termin - HT 2018

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Kommande termin - VT 2019

Tidigare terminer

Institutionen för moderna språk

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Postadress:
Box 636, 751 26 UPPSALA

Tfn: +46 18 4711297

Fax: +46 18 4713480