logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Musikkritik och estetisk värdering, 7.5 hp


Nuvarande termin - HT 2018

Kommande termin - VT 2019

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Tidigare terminer

Institutionen för musikvetenskap

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3H

Postadress:
Box 633, 751 26 UPPSALA

Tfn: +46 18 4716865

Fax: +46 18 4716820