logotyp Studentportalen

1900-talets mode och miljöer, 7.5 hp


Nuvarande termin - VT 2021

Kommande termin - HT 2021

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Tidigare terminer