logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani), 15.0 hp


Nuvarande termin - VT 2019

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Kommande termin - HT 2019

Tidigare terminer