logotyp Studentportalen

Iranska språk, fördjupning: prosa, 7.5 hp


Nuvarande termin - HT 2020

Kommande termin - VT 2021

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Tidigare terminer