logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Inledande programmering med Java, 7.5 hp


Nuvarande termin - VT 2018

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Kommande termin - HT 2018

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Tidigare terminer

Institutionen för informatik och media

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Tfn: +46 18 4711011

Fax: +46 18 4717867