logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Matematisk logik, 10.0 hp


Nuvarande termin - HT 2018

Kommande termin - VT 2019

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Tidigare terminer

Matematiska institutionen

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,

Postadress:
Box 480, 751 06 UPPSALA

Fax: +46 18 4713201