logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Analytisk kemi I, 10.0 hp


Nuvarande termin - VT 2018

Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera terminer eller ingår i ett program. Om kursen är ett examensarbete eller en specialkurs syns den kanske heller inte här. Kontakta institutionen för mer information.

Kommande termin - HT 2018

Tidigare terminer

Institutionen för kemi - BMC

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress:
Box 576, 75123 Uppsala