logotyp Studentportalen
Kurs - val av termin

Institutionen för fysik och astronomi

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,

Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA

Tfn: +46 18 4715952

Fax: +46 18 4715999