logotyp Student Portal

Computer Programming I, 5.0 c

Course code:1TD433, Report code:TD433, 33%, DAG, NML
week: 03 - 11 Semester: Spring 2010 (2010-01-18 - 2010-03-21)

Course information

Välkommen till kursen som läses av civilingenjörsprogrammet i energisystem, årskurs 2. Kursen startar måndag den 18 januari.

På kursens hemsida finns det information om kursen inför kursstart.

Kursmaterial för lektioner, föreläsningar och inlämningsuppgifter kommer löpande att läggas upp på kursens hemsida (alternativt i studentportalen). ... [+]