logotyp Studentportalen

Användarcentrerad systemdesign, 5.0 hp

Kurskod:1MD000, Anmälningskod:61604, 33%, DAG, NML
vecka: 03 - 11 Termin: VT 2010 (2010-01-18 - 2010-03-21)