logotyp Studentportalen

Användarcentrerad systemdesign, 5.0 hp

Kurskod:1MD000, Anmälningskod:61604, 33%, DAG, NML
vecka: 04 - 12 Termin: VT 2009 (2009-01-19 - 2009-03-22)