logotyp Studentportalen

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1, 7.5 hp

Kurskod:1MD007, Anmälningskod:11612, 50%, DAG, NML
vecka: 36 - 45 Termin: HT 2008 (2008-09-01 - 2008-11-09)

Denna kurs ingår i en samläsning.