logotyp Studentportalen

Människa-datorinteraktion, 5.0 hp

Kurskod:1MD016, Anmälningskod:11601, 33%, DAG, NML
vecka: 36 - 43 Termin: HT 2008 (2008-09-01 - 2008-10-26)

Denna kurs ingår i en samläsning.